Privacy Policy The Netherlands

Privacybeleid

Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij GOLAZO, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een account aan te maken op onze website(s) en/of platform(en) (hierna “de website” en “het platform”), verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden.
 • Door het gebruik van één van onze diensten en/of producten, door je in te schrijven of te registreren voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren of om je voor een specifiek evenement te registreren, om je deelname aan het evenement mogelijk te maken en om je tijd daarbij te registreren. Dit zal vaak middels jouw account gebeuren.
 • Wanneer je producten of een bepaalde dienstverlening aankoopt via onze website of platform verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en informatie over jouw betalingen (zoals transactienummers) maar ook eventueel gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals jouw prestaties, om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren.
 • Wanneer je op de website of platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je inschrijft of registreert voor een evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte producten en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen.
 • Bij deelname of bijwonen van een evenement zullen we een aantal gegevens zoals resultaten, foto’s en ander audiovisueel materiaal van jou verwerken en delen met onze medeorganisator of met de organisator van het evenement in geval wij niet de organisator van het evenement zijn.
 • Tijdens evenementen, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes binnen GOLAZO.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website of platform. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website of op platform aangenamer te maken en mogelijks anderzijds om jou op maat gemaakte aanbevelingen te communiceren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten en onze website of platform.
 • Voor het leveren van onze diensten en/of producten.
 • Om jou te registreren en te laten deelnemen aan het evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven of geregistreerd.
 • Om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten.
 • Om je bij bezoek van onze website of platform een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen GOLAZO, zijnde de Golazo Group. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen, tenzij je via onze website of platform diensten en/of producten, hebt aangekocht van één van onze partners. In dat laatste geval zullen we de voor de partner noodzakelijke persoonsgegevens delen, teneinde de partner toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten GOLAZO, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je kan ons op elk moment vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.

Stuur ons een e-mail naar privacy@golazo.com. Volg de procedure zoals beschreven onder artikel 8 van het volledige privacybeleid.

 • Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig Privacybeleid

De vennootschappen:

 • GOLAZO SPORTS BV, een vennootschap onder Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 3011 HT Rotterdam, Oppert 21A en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 24307617;
 • De met GOLAZO SPORTS BV verbonden ondernemingen en werkmaatschappijen van de Golazo Groep;

verwerken samen de persoonsgegevens (hierna gezamenlijk aangeduid als “GOLAZO” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop GOLAZO deze persoonsgegevens gebruikt. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van GOLAZO die te raadplegen zijn op de website.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze website(s) of platform, een account aanmaken of inloggen op het platform en/of een product en/of dienst aankopen in de webshop of zich inschrijven of registreren voor een evenement. De toegang tot of het gebruik van de website, het platform en/of de webshop impliceert jouw akkoord en – waar nodig voor de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens – jouw uitdrukkelijke toestemming (via het verstrekken van jouw persoonsgegevens, of via opt-in) met dit privacybeleid. Dit betekent dat jij jouw akkoord en toestemming geeft voor de manier waarop GOLAZO jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Indien je dit privacybeleid niet accepteert, mag/kan je de website, het platform en/of de webshop niet meer gebruiken. GOLAZO kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – GOLAZO  neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website en het platform als verwerkingsverantwoordelijke.

AVG of GDPR – Dit privacybeleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens is strikt in overeenstemming met de verordening van de Europese Unie van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@golazo.com.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website en het platform, de webshop of onze producten/diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:       

Activiteit

Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Context

Bezoek van de website en het platform

·        IP-adres

·        Cookies

·        Verbindings- of cmomenten

·        Internetpagina’s

·        Klikgedrag, logboeken

·        Gebruiksgegevens

 

·        Toestemming

·        Legitieme belangen voor strikt noodzakelijke cookies

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met de website en het platform verzamelen.

Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën (zie cookiebeleid).

Het invullen van het contactformulier

·        Aanspreking

·        Naam

·        E-mail

·        Telefoonnummer

·        Company name

·        Bericht/vraag/verzoek, alsook alle informatie die je vervat hierin

 

·        Toestemming

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier op de website en het platform of via telefoon of mail, verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        Facturatieadres

·        Postadres

·        IP-adres

·        Producten/diensten die je aankocht

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je een product en/of dienst aankoopt via de website en het platform, verzamelen en verwerken wij noodzakelijkerwijs enkele persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren.

Het aanmaken en behouden van een account op het  platform of website

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mail

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam, alsook je prestaties tijdens deze evenementen

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Aankoopgeschiedenis bij de website en het platform

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een account aanmaakt op de website en het platform, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om een dergelijk account aan te maken en de relevante diensten op een dergelijk portaal te leveren.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

·        Identificatiegegevens

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam

·        Gemeten prestaties en daaraan gekoppelde gezondheidsgegevens

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement, zullen wij middels gebruik van jouw gegevens jou de gevraagde goederen en/of diensten leveren of jouw inschrijving en deelname voor dat evenement in orde brengen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

·        Identificatiegegevens

·        Betalingsgegevens

·        Aangekochte of bestelde producten en/of diensten

·        Indien het evenement door onze partner wordt georganiseerd: jouw prestatiegegevens (gemeten tijden)

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen

Deelname of bijwonen van een evenement

·        De hierboven vermelde identificatiegegevens ;

·        Ploeg (indien lid van een ploeg);

·        Deelnemersnummer;

·        Betalingsdetails;

·        Informatie die je ons doorstuurt in het kader van jouw communicatie met ons.

 

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die jouw betreffen:

·        Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;

·        Lokalisatie tijdens het evenement;

·        Resultaten voor publicatie;

·        IP-adres en locatie ingeval van gebruik van onze website of één van onze applicaties

·        Informatie omtrent jouw gebruik van sociale media, bij gebruik van de door ons aangeboden sociale media-functies

 

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot evenementen en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het evenement;

 

Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, uw IP-adres, jeouw locatie, de site waar jevandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat.

 

Wanneer je gebruik maakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jouw verstrekken.

 

Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van je behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over je geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.

 

In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

Inschrijving op de nieuwsbrief

Informatie om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen zoals je e-mailadres.

Toestemming

Wanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief, via de website en het platform.

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

 

De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt

Legitieme belangen

Om onze producten, website en/of diensten te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens echter te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.

 

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens van de websitebezoekers of andere personen, of hebben in ieder geval niet de intentie deze te verzamelen (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid, in de AVG aangeduid als “Speciale categorieën van persoonsgegevens”). Echter, gelet op jouw akkoord en jouw uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij desgevallend dergelijke gegevens verzamelen en verwerken.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat de uitvoering van verschillende diensten en/of levering van verschillende producten niet mogelijk is als je ervoor kiest om jouw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

Afhankelijk van het product en/of dienst die beschikbaar is op de website en het platform kunnen er specifieke  gebruikersvoorwaarden en privacy policy van toepassing zijn.

Tijdens evenementen worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd. 

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien je daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”); en/of (ii) indien je bij ons (een) product(en) en/of dienst(en) hebt aangekocht, zullen wij je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire producten en/of diensten die jou mogelijks kunnen interesseren.

Door de creatie van een account, door de aankoop van bepaalde producten en/of diensten, door je in te schrijven voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen en door je akkoord te verklaren met deze privacyverklaring, word je toegevoegd aan de direct mailinglijst van GOLAZO. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je marketingmateriaal toe te sturen in de vorm van een nieuwsbrief, alsmede ander materiaal met betrekking tot GOLAZO, haar producten en/of diensten.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

Indien je via de website of het platform producten en/of diensten hebt aangekocht van een partner van GOLAZO, kan deze partner jou op de hoogte houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen. Indien je dat niet langer wil dan kan je aan die partner vragen om jouw e-mailadres te laten schrappen.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij elk bezoek aan de website en platform of bij het gebruik van onze diensten een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van de website en het platform, de producten en/of diensten te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming” voor de website, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” voor diensten, of “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

Activiteit

Verwerkingsdoeleinde

Bezoek van de website en het platform

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de website en het platform bezoekt en om ons in staat te stellen de website en het platform te optimaliseren. De informatie die door cookies op de website en het platform wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden (zie cookiebeleid voor meer informatie).

Bepaalde gegevens, zoals logboeken, stellen ons in staat om eventuele problemen/bugs die je ons meldt op te lossen.

Het invullen van het contactformulier

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag, verzoek of opmerking of om je te helpen met de website en het platform en/of een van onze diensten of producten als je daarom vraagt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

 

Wij verwerken de persoonsgegevens aangaande jouw aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform om ons in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Wij wensen namelijk dat je de producten en/of diensten in goede orde ontvangt. Daartoe is het noodzakelijk dat wij enkele persoonsgegevens van je verwerken.

Het aanmaken en behouden van een account

Wij verzamelen deze gegevens voor het aanmaken van een account op de website en het platform en voor het leveren van de benodigde diensten en/of producten. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met het oog op het onderhoud van je account en het leveren van de nodige ondersteunende diensten met betrekking tot onze diensten en/of producten.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

Wij verzamelen deze gegevens voor het leveren van onze producten en/of diensten of om jouw inschrijving, registratie en deelname aan het welbepaalde evenement in orde te brengen en te bevestigen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

Wij wisselen deze gegevens uit met de partner wiens goederen en/of diensten je hebt aangekocht of die het welbepaalde evenement waarop jij je hebt ingeschreven (mede) organiseert.

Deelname of bijwonen van een evenement

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u aan een evenement deelneemt en/of een evenement bijwoont.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Wij verzamelen deze gegevens om je op de hoogte te houden van relevante updates met betrekking tot de website en het platform, diensten en/of producten

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

 

Om de website en het platform, diensten en/of producten steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van anonimisatie of pseudonymisatietechnieken. Dit geldt ook met betrekking tot het verder gebruiken van jouw data voor legitieme secundaire doeleinden

 

 1. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde producten en/of diensten te kunnen bezorgen of verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Activiteit

Bewaarperiode

Bezoek van de website en het platform

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.

Het invullen van het contactformulier

Wij zullen de gegevens gedurende 7 jaar na je eerste verzoek bewaren.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het aanmaken en behouden van een account

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website en het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Wanneer u een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Inschrijving op de nieuwsbrief en direct marketing

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het verbeteren van onze producten, website en/of één van onze diensten; of voor een legitiem secundair doel

Niet langer dan 15 jaar

 

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de Golazo Groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacybeleid.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan GOLAZO diensten leveren of die in naam en voor rekening van GOLAZO diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheerders. Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

 1. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website en het platform, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

 1. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@golazo.com of per post naar het volgend adres:

GOLAZO SPORTS BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
Nederland

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland
Tel: 088 180 52 50
Fax: 088 071 21 40
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de website of het platform persoonsgegevens verstrekken.

 1. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 1. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

GOLAZO SPORTS BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
Nederland

Of naar privacy@golazo.com

Privacy Policy

Two-minute summary

We care about your privacy! That’s a fact! Would you like to know whether we live up to our word, but find a privacy policy rather boring and rather too full of legal jargon? So do we!

That’s why we’re giving you this summary that you can read in less than two minutes. It provides you with the necessary information and informs you in no time at all about the way in which we process your personal data at GOLAZO.

What should you know? Firstly, we live according to our mantra: you remain the owner of your personal data at all times.

What information do we collect about you?

 • By creating an account on our website and/or platform, we obtain various personal details that are necessary to create and maintain your account.
 • By using one of our services and/or products, by enrolling or registering for one of the events (co-)organised by us, we use your personal data in order to provide you with these services and/or products, or to register you for a specific event, enable your participation in the event and register your time at the event. This will often be done through your account.
 • If you purchase products or a specific service via our website or platform, we will collect some personal data, such as your name, e-mail address, telephone number, address, date of birth and information regarding your payments (such as transaction numbers), but possibly also health-related data, such as your performance, in order to be able to provide you with these services and/or products.
 • If you purchase certain products or services from one of our partners via the website or platform, or if you enrol or register for an event of one of our partners, we will share your personal data with our partner in order to enable him to provide you with the products and/or services you purchased, or to arrange for the enrolment or registration. This partner will therefore be allowed to keep you informed of their news or offers.
 • When participating in or attending an event, we will process some data relating to you, such as results, photos and other audiovisual material, and share it with our co-organiser or with the organiser of the event if we are not ourselves organising the event.
 • During events, a publicly accessible place, photos, videos and other audiovisual material may be recorded. By participating in it, you accept that photographs and other audiovisual material of the event will be taken on which you are visible, but where the visual material is not built around your person as a central figure. We have a legitimate interest in using such photographs and audiovisual material for the promotion and experience of our events. If you may be shown as a central figure, you have the right to ask us to delete these photos up to 6 weeks after the event in which you participated. For this purpose, you may send an e-mail to privacy@golazo.com indicating your surname, first name, and the name of the event in which you participated, and indication of the photo or video concerned. Proof of your identity may be requested.
 • If you subscribe to our newsletter, we will use your e-mail address to keep you up-to-date on GOLAZO news.
 • If you contact us via e-mail, telephone, social media, or in any other way, we will store your written communication with our services.
 • Finally, we use cookies to collect information about your use of our website or the platform. Depending on your cookie preferences, we will store some information about you to make your visit to our website or the platform more pleasant on the one hand, and to possibly communicate tailor-made recommendations to you on the other.

Why do we collect this information?

 • To ensure that you can make the best possible use of our services and our website or platform.
 • For the provision of our services and/or products.
 • To register you and to enable you to participate in the event for which you have enrolled or registered.
 • In order to be able to send you the newsletter with personal recommendations, and to keep you informed of our services and/or products.
 • In order to provide you with a personalised experience with recommendations that match your profile when you visit our website or the platform.
 • For scientific research, statistical purposes and to improve our services.

Who has access to your data?

 • Your personal data will only be used within GOLAZO, i.e. the Golazo Group. Your personal data will never be sold or made available to other parties, unless you have purchased services and/or products from one of our partners via the website or platform. In that case, we will share the personal data that is necessary to enable the partner to provide you with the purchased goods and/or services.
 • Only specific members of our reliable team have access to the information you give us.
 • We also use various suppliers and service providers, such as payment and web hosting services. These parties are legally obliged to ensure your privacy at all times. They may only process the data in accordance with our purposes.
 • Only anonymised data – which means that you cannot be identified in any way whatsoever – can be made available to other parties outside of GOLAZO, unless you are in agreement or have given your consent to share your personal data with them.

What can you control?

 • You can at any time ask us to modify or delete your personal data.

Send us an e-mail via privacy@golazo.com. Please follow the procedure as described under Article 8 of the full Privacy Policy.

 • You can also always request a copy of all the information that we have collected about you by sending an e-mail to the same address.

How do we protect your personal data?

 • We have taken all kinds of security measures at the technical and organisational level.
 • Your data is stored on a secured server within the EEA.
 • We have implemented internal procedures to ensure the confidentiality of our IT infrastructure and to ensure that it is managed in a responsible manner.

Would you like to know more? Die-hards are invited to read our full Privacy Policy, which explains everything in detail.

Our Privacy Policy in full

The companies:

 • GOLAZO SPORTS BV, a company governed by the laws of the Netherlands, with registered office at 3011 HT Rotterdam, Oppert 21A and registered in the Chamber of Commerce under number 24307617;
 • To GOLAZO SPORTS BV affiliated companies and operating companies of the Golazo Group;

together process the personal data (hereinafter jointly referred to as “GOLAZO” or “we”)

This document provides a description of the way in which GOLAZO uses this personal data. We also explain how we store your personal data and how we protect your personal data against misuse, and what rights you have with regard to the personal data that you have provided to us. This Privacy Policy must be read together with the GOLAZO General Terms of Use, which can be consulted on the website.

We collect and process personal data from users who surf to our website(s) or to the GOLAZO platform, create an account or log-in to the platform and/or purchase a product and/or a service in the webshop, or enrol or register for an event. Access to or use of the website, the platform and/or the webshop implies your consent and – where necessary for the processing of health-related data – your explicit consent with this Privacy Policy (via the provision of your personal data or via opt-in). This means that you give your consent and permission for the manner in which GOLAZO collects, uses and processes your personal data. If you do not accept this Privacy Policy, you may/can no longer use the website, the platform and/or the webshop. GOLAZO is entitled to consult or use your personal data, either with your explicit consent, for the implementation of the services that have been defined in an agreement, or on any legal basis.

We reserve the right to modify, update or amend our Privacy Policy at any time. You will always find the most recent version on this page, however. We therefore recommend that you check this policy on a regular basis, in order to be sure that you are aware of any changes. If the new Privacy Policy has consequences for the way in which we process the data that we have already collected about you, we will notify you accordingly by e-mail.

 1. Scope and purpose of the Privacy Policy

Data controller – GOLAZO takes the responsibility of data controller for the processing of your personal data on the website and the platform.

GDPR – This Privacy Policy for the protection of your personal data is strictly in accordance with the Regulation of the European Union of 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (“AVG” in Dutch, “GDPR” in English).

Contact – If you have questions about this Privacy Policy, or about the manner in which we collect, use or otherwise process your personal data, please contact us by sending an e-mail to the following e-mail address: privacy@golazo.com.

 1. What personal data do we collect?

We can collect personal data that is provided by you or by third parties, insofar as this is necessary or useful for the operation of the website and the platform, the web shop or our products/services. This type of information may consist of:        

 

Activity

Personal data

Legal basis

Context

Visiting the website and the platform

·        IP address

·        Cookies

·        Connections or C‑moments

·        Internet pages

·        Clicking behaviour, logs

·        Usage data

 

·        Consent

·        Legitimate interests for strictly necessary cookies

We can collect usage data and other data about your interactions with the website and the platform.

This data is collected by means of cookies and similar technologies (see Cookie Policy).

Filling in the contact form

·        Form of address

·        Name

·        E-mail

·        Telephone number

·        Company name

·        Message/question/request, as well as all the information contained therein

 

·        Consent

·        Required for implementing the agreement

If you contact us via the contact form on the website and the platform, or via telephone or e-mail, we collect the information you provide us with.

Purchasing products and/or services on the website and platform

·        Name

·        Last name

·        E-mail address

·        Telephone number

·        Billing address

·        Postal address

·        IP address

·        Products/services you have purchased

·        Information about payments, such as the purchase amount, payment method, payment status, the last digits of the card used for payment, time of payment.

·        Required for implementing the agreement

If you purchase a product and/or a service via the website or the platform, we necessarily collect and process some personal data in order to be able to deliver the order.

The creation and retention of an account on the platform

·        Name

·        Last name

·        E-mail

·        Password (which we retain in an encrypted form)

·        Postal address

·        Billing address

·        IP address

·        Date of birth

·        Telephone number

·        Events in which you will participate / have participated, as well as your performance during these events

·        Your use of the relevant services

·        Purchase history on the website and platform

·        Information about payments, such as the purchase amount, payment method, payment status, the last digits of the card used for payment, time of payment.

·        Required for implementing the agreement

·        And, if applicable: explicit consent

When you create an account on the website and on the platform, we will collect and process the required personal data in order to create such an account and to provide the relevant services for such a portal.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform

 

·        Identification data

·        Password (which we retain in an encrypted form)

·        Postal address

·        Billing address

·        IP address

·        Date of birth

·        Telephone number

·        Events in which you will participate / have participated

·        The measured performance and associated health data

·        Your use of the relevant services

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you order certain products and/or services, or you enrol or register for a specific event, we will use your data to provide you with the requested goods and/or services or to arrange for your registration and participation for/in that event.

Sharing your data with one of our partners, if you purchase certain products or services from one of our partners, or register or enrol for an event from one of our partners via the website or the platform

 

·        Identification data

·        Payment data

·        Purchased or ordered products and/or services

·        If the event is organised by our partner: your performance data (measured times)

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you purchase certain products and/or services from one of our partners, or you enrol or register for a specific event from one of our partners, we will share your personal data with our partner in order to enable the latter to provide you with the products and/or services you purchased, or to organise the enrolment or registration. This partner will therefore be allowed to keep you informed of their news or offers.

Participation in or attendance of an event

·        The identification data mentioned above;

·        Team (if a member of a team);

·        Participation number;

·        Payment details;

·        Information you send to us in the context of your communication with us.

 

In addition to this data, we sometimes also use the following data that relates to you:

·        Photos, videos and other audiovisual and image material;

·        Localisation during the event;

·        Results for publication;

·        IP address and location if our website or one of our applications is used

·        Information regarding your use of social media if you use the social media functions we provide

 

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you attend one of our events, we may collect data on you through (i) video surveillance cameras (we post signs where such cameras are used), and (ii), where available, through cashless payment wristbands that can be used to obtain access to events and to make on-site purchases during the event;

 

We collect information when you use our websites or apps, such as the browser and the device that you are using, your IP address, your location, the site you are coming from, the actions you carried out or have not carried out while on our site/using our app, or the site you visit when you leave us.

 

If you use a social media function within our website or apps, and you post on social media, the social media site will provide us with some information about you.

 

If you have accessibility requirements, we want to make sure that you have the best possible experience when attending events. To do this, we need to collect data regarding your needs (which may include the provision of information about your mental or physical health).

 

We always seek parental consent in the few instances where we collect personal information from children, and will always collect such information solely for the purposes specified at the time it is collected.

Subscription to the newsletter

Information that is necessary to forward the newsletter to you, such as your e-mail address.

Consent

When you subscribe to our newsletter via the website and platform.

The improvement of our products, website and/or services; or for a legitimate secondary purpose

 

The personal data you have provided us with

Legitimate interests

We can make use of the data you have provided us with in order to improve our products, website and/or services. We will at all times use this personal data in a GDPR-compliant form, however, using the most modern and patented software and solutions.

 

We do not collect sensitive personal data from website visitors or other persons, or, in any case, it is not our intention to collect this type of information (for example, data relating to race or ethnic origin, religion, criminal record, physical or mental health or sexual orientation, in the GDPR referred to as “Special categories of personal data”). We may collect and process such data, where necessary, with your agreement and your explicit consent, however.

You are not obliged to provide us with your personal data, but it is possible that the performance of several services and/or the delivery of certain products will not be possible if you choose not to provide your personal data.

Depending on the product and/or service offered on the website and platform, specific terms of use and a specific privacy policy may apply.

During events, a publicly accessible place, photos, videos and other audiovisual material may be recorded. By participating in it, you accept that photographs and other audiovisual material of the event will be taken on which you are visible, but where the visual material is not built around your person as a central figure. We have a legitimate interest in using such photographs and audiovisual material for the promotion and experience of our events. If you may be shown as a central figure, you have the right to ask us to delete these photos up to 6 weeks after the event in which you participated. For this purpose, you may send an e-mail to privacy@golazo.com indicating your surname, first name, and the name of the event in which you participated, and indication of the photo or video concerned. Proof of your identity may be requested.

 

Direct marketing

Your personal data will be used for direct marketing purposes in two instances: (i) if you have given your explicit prior consent to do so (“opt-in”); and/or (ii) if you have purchased (a) product(s) and/or (a) service(s) from us, we will keep you informed of similar or complementary products and/or services that may be of interest to you.

By creating an account, by purchasing certain products and/or services, by registering for one of the events that we (co-)organise, and by stating your consent with this privacy statement, you will be added to the direct mailing list of GOLAZO. We may use your personal data to send you marketing material in the form of a newsletter, as well as other material related to GOLAZO and its products and/or services.

Your e-mail address can be removed from our direct mailing list free of charge at any time, without giving any reason, by clicking the unsubscribe button that you can find at the bottom of each promotional e-mail.

If you have purchased products and/or services from a partner of GOLAZO via the website or the platform, this partner may keep you informed of his news or special offers. If you no longer want to receive this, you can ask that partner to have your e-mail address deleted.

 1. Why do we process personal data?

We collect and process your personal data in order to provide you with a secure, comfortable and personal experience every time you visit the website and the platform, or when using our services.

The information we collect about you is mainly processed to help us ensure the proper technical operation and to improve the quality and content of the website and platform, as well as the products and/or services, on the basis of the legal purposes of “consent” for the website, and the “legal obligations” and “contractual necessity” for services or “legitimate interests”, as permitted under the GDPR.

Your personal data is thereby exclusively used for the following (internal) purposes:

Activity

Processing purpose

Visiting the website and platform

We collect this personal data to provide you with a better user experience when you visit the website and the platform, and to enable us to optimise the website and the platform. The information that is collected by cookies on the website and the platform is also used for online marketing purposes (see the Cookie Policy for more information).

Some data, such as logs, allow us to solve possible issues/bugs that you report to us.

Filling in the contact form

We collect this personal data in order to respond to your question, request or comment, or to help you with the website and the platform and/or one of our services or products, if you ask for this.

Purchasing products and/or services from the website and platform

 

We process the personal data regarding your purchases of products and/or services on the website and the platform in order to enable us to carry out the agreement. Our aim in this context is that you receive the products and/or services in good order. It is therefore necessary that we process some of your personal data.

The creation and retention of an account

We collect this data to create an account on the website and the platform, and for the delivery of the requested services and/or products. We collect this personal data with a view to the maintenance of your account and the provision of the required support services in connection with our services and/or products.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform or the website

 

We collect this data for the delivery of our products and/or services, or to arrange for and confirm your enrolment, registration and participation in a specific event.

Sharing your data with one of our partners if you purchase certain products or services from one of our partners, or if you register or enrol for one of our partners’ events via the website or the platform

 

We exchange this data with the partner whose goods and/or services you have purchased or who (co-)organises the specific event for which you have registered.

Participation in or attendance of an event

We collect this data when you participate in an event and/or attend an event.

Subscription to the newsletter

We collect this data in order to keep you informed of relevant updates with regard to the website and the platform, services and/or products.

The improvement of our products, website and/or services; or for a legitimate secondary purpose

 

In order to continuously improve the website and the platform, services and/or products, we will use your personal data in a GDPR-compliant manner by making use of anonymisation or pseudonymisation techniques. This also applies with regard to the further use of your data for legitimate secondary purposes.

 

 1. How (long) do we process personal data?

We never retain your data longer than is necessary in order to provide you with the products and/or services you have requested, for the purposes specified in this Privacy Policy, and for the legal purposes for which we are obliged to retain the information. If we no longer need to use your data, and there is no need for us to retain your data in order to comply with our legal or regulatory obligations, we will remove the data from our systems, or anonymise it so that we can no longer identify you.

Activity

Retention period

Visiting the website and the platform

With regard to cookies, the retention period can vary depending on the specific cookie, ranging from the end of the session up to 3 years afterwards. See our Cookie Policy for a detailed overview.

Filling in the contact form

We will retain the data for 7 years after your first request.

Purchasing products and/or services on the website and the platform

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The creation and retention of an account

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform

 

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

Sharing your data with one of our partners if you purchase certain products or services from one of our partners, or if you register or enrol for one of our partners’ events via the website or the platform

 

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

We can collect your data if you participate in one of our events

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

Subscription to the newsletter and direct marketing

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The improvement of our products, website and/or one of our services; or for a legitimate secondary purpose

No longer than 15 years

 

 1. With whom do we share personal data?

We do not share your data with third parties for commercial purposes. In certain cases, however, your data may be shared with other companies of the Golazo Group, or in the event of a transfer of activities from our company. These companies will, however, only use your data in accordance with the purposes specified in this Privacy Policy.

In certain cases, your personal data may be shared with third parties who provide services to GOLAZO, or who provide services on behalf of and for the account of GOLAZO. This may relate to services that are provided by partners, IT providers, mail providers, payment service providers, cloud providers or statistics administrators such as, for example, The ticket platform cm.com and the Mollie payment processor. In addition, we are obliged to communicate your personal data when this is required by law or by a court decision. If we have to pass on personal data to third parties in other situations, this will only happen with your consent where this is legally required.

We will not sell, rent, distribute or otherwise make your personal data commercially available to third parties, except as provided for in this Privacy Policy, or if you have given your explicit prior consent.

We have taken all legal and technical precautions to prevent unauthorised access and use. We guarantee a similar level of protection by imposing contractual obligations on these suppliers and service providers that are comparable to this Privacy Policy.

 1. Transfer of personal data outside the EEA

Insofar as personal data is stored outside the European Union, we use contractual or other measures to ensure that they are stored under suitable protective measures, comparable to the level of protection they would benefit from in the European Union.

 1. Use of cookies

We use different types of cookies on the website and the platform as defined in our Cookie Policy.

 1. Exercising your rights

 

The right to access and the right to obtain a copy

You have the right to freely access your personal data at any time, and to be informed about our purpose for processing your personal data.

The right of correction, deletion or restriction

You have a choice when it comes to sharing personal data with us. You always have the right to ask us to modify your personal data. You can also request to limit the processing of your personal data if you believe that your personal data is incorrect, and you subsequently inform us accordingly.

In addition, you have the right to ask us to delete your personal data insofar as we have been unable to anonymise it. You further acknowledge that a refusal to share personal data or a request to delete your personal data will make the delivery of various services or the purchase of products impossible.

The right to object

You have the right to object to the processing of your personal data if you have serious and justified reasons for doing so. You also have the right to object to the use of your personal data for direct marketing. No specific reason is requested in this case.

The right to the transferability of data

You have the right to receive the personal data that we process about you in a structured, commonly used format, and/or to have this personal data transferred to another data controller.

The right to withdraw consent

If the processing is based on prior consent, you have the right to withdraw this consent.

Automated decisions and profiling

You have the right to request us not to be subject to a decision that is exclusively based on automated processing, including profiling, that has legal consequences for you or that significantly affects you in a similar way.

Exercising your rights

You can exercise your rights by contacting us, with a copy of the front of your identity card as an attachment, either via e-mail to privacy@golazo.com, or by letter to the following address:

GOLAZO SPORTS BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
The Netherlands

Right to submit a complaint

You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
The Netherlands
Tel: 088 180 52 50
Fax: 088 071 21 40
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

This is without prejudice to proceedings before a civil court.

If you have suffered damage as a result of the processing of your personal data, you can submit a claim for damages.

 1. How do we secure your personal data?

We attach great importance to the security, integrity and confidentiality of personal data. To the best of our ability, we implement adequate security measures that have been designed in accordance with the latest state of the technology to protect this personal data from unauthorised access, disclosure, use and modifications. Specifically, we make use of secured connections whenever users provide personal data via the website or platform.

 1. Choice of law and jurisdiction

This Privacy Policy is subject to and has been drawn up according to Belgian law. In the event of a dispute, the Courts of the judicial district of Antwerp, Hasselt division, have exclusive jurisdiction.

 1. Questions

Questions, remarks and requests with regard to this Privacy Policy are welcome, and should be addressed to

GOLAZO SPORTS BV
Oppert 21A
3011 HT Rotterdam
The Netherlands

or to privacy@golazo.com