Privacy Policy Golazo Belgium

Privacybeleid

Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij GOLAZO, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een account aan te maken op onze website(s) en/of platform(en) (hierna “de website” en “het platform”), verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden.
 • Door het gebruik van één van onze diensten en/of producten, door je in te schrijven of te registreren voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren of om je voor een specifiek evenement te registreren, om je deelname aan het evenement mogelijk te maken en om je tijd daarbij te registreren. Dit zal vaak middels jouw account gebeuren.
 • Wanneer je producten of een bepaalde dienstverlening aankoopt via onze website of platform verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en informatie over jouw betalingen (zoals transactienummers) maar ook eventueel gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals jouw prestaties, om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren.
 • Wanneer je op de website of platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je inschrijft of registreert voor een evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte producten en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen.
 • Bij deelname of bijwonen van een evenement zullen we een aantal gegevens zoals resultaten, foto’s en ander audiovisueel materiaal van jou verwerken en delen met onze medeorganisator of met de organisator van het evenement in geval wij niet de organisator van het evenement zijn.
 • Tijdens evenementen, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes binnen GOLAZO.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website of platform. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website of op platform aangenamer te maken en mogelijks anderzijds om jou op maat gemaakte aanbevelingen te communiceren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten en onze website of platform.
 • Voor het leveren van onze diensten en/of producten.
 • Om jou te registreren en te laten deelnemen aan het evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven of geregistreerd.
 • Om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten.
 • Om je bij bezoek van onze website of platform een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen GOLAZO, zijnde de Golazo Group. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen, tenzij je via onze website of platform diensten en/of producten, hebt aangekocht van één van onze partners. In dat laatste geval zullen we de voor de partner noodzakelijke persoonsgegevens delen, teneinde de partner toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten GOLAZO, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je kan ons op elk moment vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.

Stuur ons een e-mail naar privacy@golazo.com. Volg de procedure zoals beschreven onder artikel 8 van het volledige privacybeleid.

 • Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig Privacybeleid

De vennootschappen:

 • GOLAZO NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.703.410, en met haar verbonden ondernemingen van de Golazo Groep (hierna “Golazo Groep”);

En meer in het bijzonder:

 • GOLAZO SPORTS NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.115.211;

verwerken samen de persoonsgegevens (hierna gezamenlijk aangeduid als “GOLAZO” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop GOLAZO deze persoonsgegevens gebruikt. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van GOLAZO die te raadplegen zijn op de website.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze website(s) of platform, een account aanmaken of inloggen op het platform en/of een product en/of dienst aankopen in de webshop of zich inschrijven of registreren voor een evenement. De toegang tot of het gebruik van de website, het platform en/of de webshop impliceert jouw akkoord en – waar nodig voor de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens – jouw uitdrukkelijke toestemming (via het verstrekken van jouw persoonsgegevens, of via opt-in) met dit privacybeleid. Dit betekent dat jij jouw akkoord en toestemming geeft voor de manier waarop GOLAZO jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Indien je dit privacybeleid niet accepteert, mag/kan je de website, het platform en/of de webshop niet meer gebruiken. GOLAZO kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – GOLAZO  neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website en het platform als verwerkingsverantwoordelijke.

AVG of GDPR – Dit privacybeleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens is strikt in overeenstemming met de verordening van de Europese Unie van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@golazo.com.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website en het platform, de webshop of onze producten/diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:       

Activiteit

Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Context

Bezoek van de website en het platform

·        IP-adres

·        Cookies

·        Verbindings- of cmomenten

·        Internetpagina’s

·        Klikgedrag, logboeken

·        Gebruiksgegevens

·        Toestemming

·        Legitieme belangen voor strikt noodzakelijke cookies

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met de website en het platform verzamelen.

Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën (zie cookiebeleid).

Het invullen van het contactformulier

·        Aanspreking

·        Naam

·        E-mail

·        Telefoonnummer

·        Company name

·        Bericht/vraag/verzoek, alsook alle informatie die je vervat hierin

·        Toestemming

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier op de website en het platform of via telefoon of mail, verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        Facturatieadres

·        Postadres

·        IP-adres

·        Producten/diensten die je aankocht

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je een product en/of dienst aankoopt via de website en het platform, verzamelen en verwerken wij noodzakelijkerwijs enkele persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren.

Het aanmaken en behouden van een account op het  platform of website

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mail

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam, alsook je prestaties tijdens deze evenementen

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Aankoopgeschiedenis bij de website en het platform

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een account aanmaakt op de website en het platform, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om een dergelijk account aan te maken en de relevante diensten op een dergelijk portaal te leveren.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

·        Identificatiegegevens

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam

·        Gemeten prestaties en daaraan gekoppelde gezondheidsgegevens

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement, zullen wij middels gebruik van jouw gegevens jou de gevraagde goederen en/of diensten leveren of jouw inschrijving en deelname voor dat evenement in orde brengen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

·        Identificatiegegevens

·        Betalingsgegevens

·        Aangekochte of bestelde producten en/of diensten

·        Indien het evenement door onze partner wordt georganiseerd: jouw prestatiegegevens (gemeten tijden)

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen

Deelname of bijwonen van een evenement

·        De hierboven vermelde identificatiegegevens ;

·        Ploeg (indien lid van een ploeg);

·        Deelnemersnummer;

·        Betalingsdetails;

·        Informatie die je ons doorstuurt in het kader van jouw communicatie met ons.

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die jouw betreffen:

·        Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;

·        Lokalisatie tijdens het evenement;

·        Resultaten voor publicatie;

·        IP-adres en locatie ingeval van gebruik van onze website of één van onze applicaties

·        Informatie omtrent jouw gebruik van sociale media, bij gebruik van de door ons aangeboden sociale media-functies

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot evenementen en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het evenement;

Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, uw IP-adres, jeouw locatie, de site waar jevandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat.

Wanneer je gebruik maakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jouw verstrekken.

Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van je behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over je geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.

In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Informatie om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen zoals je e-mailadres.

Toestemming

Wanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief, via de website en het platform.

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt

Legitieme belangen

Om onze producten, website en/of diensten te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens echter te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens van de websitebezoekers of andere personen, of hebben in ieder geval niet de intentie deze te verzamelen (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid, in de AVG aangeduid als “Speciale categorieën van persoonsgegevens”). Echter, gelet op jouw akkoord en jouw uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij desgevallend dergelijke gegevens verzamelen en verwerken.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat de uitvoering van verschillende diensten en/of levering van verschillende producten niet mogelijk is als je ervoor kiest om jouw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

Afhankelijk van het product en/of dienst die beschikbaar is op de website en het platform kunnen er specifieke  gebruikersvoorwaarden en privacy policy van toepassing zijn.

Tijdens evenementen worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd. 

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien je daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”); en/of (ii) indien je bij ons (een) product(en) en/of dienst(en) hebt aangekocht, zullen wij je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire producten en/of diensten die jou mogelijks kunnen interesseren.

Door de creatie van een account, door de aankoop van bepaalde producten en/of diensten, door je in te schrijven voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen en door je akkoord te verklaren met deze privacyverklaring, word je toegevoegd aan de direct mailinglijst van GOLAZO. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je marketingmateriaal toe te sturen in de vorm van een nieuwsbrief, alsmede ander materiaal met betrekking tot GOLAZO, haar producten en/of diensten.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

Indien je via de website of het platform producten en/of diensten hebt aangekocht van een partner van GOLAZO, kan deze partner jou op de hoogte houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen. Indien je dat niet langer wil dan kan je aan die partner vragen om jouw e-mailadres te laten schrappen.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij elk bezoek aan de website en platform of bij het gebruik van onze diensten een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van de website en het platform, de producten en/of diensten te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming” voor de website, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” voor diensten, of “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

Activiteit

Verwerkingsdoeleinde

Bezoek van de website en het platform

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de website en het platform bezoekt en om ons in staat te stellen de website en het platform te optimaliseren. De informatie die door cookies op de website en het platform wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden (zie cookiebeleid voor meer informatie).

Bepaalde gegevens, zoals logboeken, stellen ons in staat om eventuele problemen/bugs die je ons meldt op te lossen.

Het invullen van het contactformulier

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag, verzoek of opmerking of om je te helpen met de website en het platform en/of een van onze diensten of producten als je daarom vraagt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

Wij verwerken de persoonsgegevens aangaande jouw aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform om ons in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Wij wensen namelijk dat je de producten en/of diensten in goede orde ontvangt. Daartoe is het noodzakelijk dat wij enkele persoonsgegevens van je verwerken.

Het aanmaken en behouden van een account

Wij verzamelen deze gegevens voor het aanmaken van een account op de website en het platform en voor het leveren van de benodigde diensten en/of producten. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met het oog op het onderhoud van je account en het leveren van de nodige ondersteunende diensten met betrekking tot onze diensten en/of producten.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

Wij verzamelen deze gegevens voor het leveren van onze producten en/of diensten of om jouw inschrijving, registratie en deelname aan het welbepaalde evenement in orde te brengen en te bevestigen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

Wij wisselen deze gegevens uit met de partner wiens goederen en/of diensten je hebt aangekocht of die het welbepaalde evenement waarop jij je hebt ingeschreven (mede) organiseert.

Deelname of bijwonen van een evenement

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u aan een evenement deelneemt en/of een evenement bijwoont.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Wij verzamelen deze gegevens om je op de hoogte te houden van relevante updates met betrekking tot de website en het platform, diensten en/of producten

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

Om de website en het platform, diensten en/of producten steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van anonimisatie of pseudonymisatietechnieken. Dit geldt ook met betrekking tot het verder gebruiken van jouw data voor legitieme secundaire doeleinden

 1. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde producten en/of diensten te kunnen bezorgen of verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Activiteit

Bewaarperiode

Bezoek van de website en het platform

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.

Het invullen van het contactformulier

Wij zullen de gegevens gedurende 7 jaar na je eerste verzoek bewaren.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het aanmaken en behouden van een account

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website en het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Wanneer u een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Inschrijving op de nieuwsbrief en direct marketing

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het verbeteren van onze producten, website en/of één van onze diensten; of voor een legitiem secundair doel

Niet langer dan 15 jaar

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de Golazo Groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacybeleid.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan GOLAZO diensten leveren of die in naam en voor rekening van GOLAZO diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Het ticketplatform cm.com en de payment processor Mollie. Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

 1. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website en het platform, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

 1. Uitoefening van rechten

 

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@golazo.com of per post naar het volgend adres:

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de website of het platform persoonsgegevens verstrekken.

 1. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 1. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België

Of naar privacy@golazo.com

Politique de confidentialité

Résumé succinct

Votre vie privée est importante pour nous ! Alors, nous mettons tout en œuvre pour la protéger. Vous aimeriez bien savoir ce que nous faisons, mais la lecture de la politique de confidentialité, truffée de jargon juridique, vous rebute ? C’est pareil pour nous !

C’est pourquoi nous vous proposons ce résumé, que vous pouvez parcourir en moins de deux minutes. Il fournit toutes les informations nécessaires et vous permettra de comprendre en deux temps trois mouvements comment nous traitons vos données à caractère personnel chez GOLAZO.

Que devez-vous savoir ? Tout d’abord, nous avons un principe absolu : vous restez toujours le propriétaire de vos données à caractère personnel.

Quelles informations recueillons-nous vous concernant ?

 • Lorsque vous créez un compte sur notre site web et/ou sur la plate-forme, vous nous communiquez différentes données à caractère personnel qui sont nécessaires à la création et à la gestion de votre compte.
 • Lorsque vous utilisez l’un de nos services et/ou produits, vous vous inscrivez à, ou vous vous enregistrez pour l’un des événements que nous (co-)organisons, nous utilisons vos données à caractère personnel pour vous fournir ces services et/ou produits ou pour vous enregistrer pour un événement spécifique, pour vous permettre de participer à l’événement et pour enregistrer votre temps. Généralement, tout cela s’effectue via votre compte.
 • Lorsque vous achetez des produits ou un service donné via notre site web ou la plate-forme, nous recueillons certaines données à caractère personnel comme votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre date de naissance et des informations sur vos paiements (comme les numéros de transaction), mais aussi éventuellement des données relatives à votre santé, comme vos performances, afin de pouvoir vous fournir ces services et/ou produits.
 • Lorsque vous achetez certains produits ou services sur le site web ou la plate-forme auprès d’un de nos partenaires, ou lorsque vous vous inscrivez à, ou vous vous enregistrez pour un événement organisé par l’un de nos partenaires, nous partageons vos données à caractère personnel avec notre partenaire afin de lui permettre de vous livrer les produits et/ou services achetés, ou d’effectuer l’inscription ou l’enregistrement. Ce partenaire pourra alors également vous tenir informé de son actualité ou de ses offres.
 • Lorsque vous participez ou assistez à un événement, nous traitons et partageons certaines de vos données comme vos résultats, des photos et d’autres matériels audiovisuels avec notre coorganisateur ou avec l’organisateur de l’événement si nous ne le sommes pas nous-mêmes.
 • Pendant les événements, un lieu accessible au public, des photos, des vidéos et d’autres documents audiovisuels peuvent être enregistrés. En y participant, vous acceptez que des photos et autres supports audiovisuels de l’événement soient pris sur lesquels vous êtes visible, mais où le matériel visuel n’est pas construit autour de votre personne en tant que figure centrale. Nous avons un intérêt légitime à utiliser ces photographies et matériel audiovisuel pour promouvoir et vivre nos événements. Si vous êtes représenté comme une figure centrale, vous avez le droit de nous demander de supprimer ces photos jusqu’à 6 semaines après l’événement auquel vous avez participé. A cet effet, vous pouvez adresser un e-mail à privacy@golazo.com en indiquant vos nom, prénom, nom et l’événement auquel vous avez participé et indication de la photo ou de la vidéo concernée. Une preuve de votre identité peut être demandée.
 • Lorsque vous vous abonnez à notre lettre d’information, nous utilisons votre adresse e-mail pour vous tenir informé des nouveautés chez GOLAZO.
 • Lorsque vous nous contactez par e-mail, téléphone, via les réseaux sociaux ou d’une autre façon, nous conservons vos communications écrites avec nos services.
 • Enfin, nous utilisons des cookies pour recueillir des informations sur l’utilisation que vous faites de notre site web ou de la plate-forme. En fonction de vos préférences en matière de cookies, nous stockons et utilisons certaines données vous concernant afin de rendre votre visite sur notre site web ou sur la plate-forme plus agréable, d’une part, et éventuellement de vous communiquer des recommandations personnalisées, d’autre part.

Pourquoi recueillons-nous ces informations ?

 • Pour que vous puissiez utiliser de manière optimale nos services et notre site web ou plate-forme.
 • Pour fournir nos services et/ou produits.
 • Pour vous enregistrer et vous permettre de participer à l’événement auquel vous vous êtes inscrit ou pour lequel vous vous êtes enregistré.
 • Pour pouvoir vous envoyer la lettre d’information avec des recommandations personnelles et vous tenir informé de nos services et/ou produits.
 • Pour vous offrir une expérience personnalisée lorsque vous visitez notre site web ou plate-forme, avec des recommandations adaptées à votre profil.
 • Pour la recherche scientifique, à des fins statistiques et pour améliorer les services.

Qui peut accéder à vos données ?

 • Vos données à caractère personnel ne seront utilisées qu’au sein de GOLAZO, à savoir Golazo Group. Vos données à caractère personnel ne seront jamais vendues ou mises à la disposition d’autres parties, sauf si vous avez acheté des services et/ou des produits auprès d’un de nos partenaires via notre site web ou plate-forme. Dans ce dernier cas, nous partageons les données à caractère personnel nécessaires pour que le partenaire puisse vous fournir les biens et/ou services achetés.
 • Seule une partie spécifique de notre équipe de confiance a accès aux informations que vous nous donnez.
 • Nous faisons également appel à un certain nombre de fournisseurs et de prestataires de services, comme les services de paiement et d’hébergement web. Ces parties sont légalement tenues de toujours protéger votre vie privée. Elles ne peuvent traiter les données que conformément à nos objectifs.
 • Seules les données anonymisées – c’est-à-dire celles qui ne permettent en aucune façon de vous identifier – peuvent être mises à la disposition d’autres parties en dehors de GOLAZO, sauf si vous avez donné votre consentement ou l’autorisation de partager vos données à caractère personnel avec elles.

Quels sont vos droits ?

 • Vous pouvez nous demander de modifier ou de supprimer vos données à caractère personnel à tout moment.

Vous devez à cet effet nous envoyer un e-mail à privacy@golazo.com. Suivez la procédure telle que décrite dans l’article 8 de la présente politique de confidentialité.

 • Vous pouvez également demander une copie de toutes les informations que nous avons recueillies à votre sujet en nous envoyant un e-mail à la même adresse.

Que faisons-nous pour protéger vos données à caractère personnel ?

 • Nous avons pris différentes mesures de sécurité au niveau technique et organisationnel.
 • Vos données sont stockées sur un serveur sécurisé au sein de l’EEE.
 • Nous avons mis en place des procédures internes pour préserver la confidentialité de notre infrastructure informatique et veiller à ce qu’elle soit gérée de manière responsable.

Si vous désirez en savoir plus : si vous tenez absolument à connaître tous les moindres détails, nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité complète.

Politique de confidentialité complète

Les sociétés :

 • GOLAZO NV, société de droit belge ayant son siège social à 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 703.410, et ses sociétés affiliées du groupe Golazo (ci-après “Golazo Groupe”);

Et plus précisément :

 • GOLAZO SPORTS NV, société de droit belge ayant son siège social à 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 115.211;

traiter les données personnelles ensemble (ci-après comme “GOLAZO” of “nous”).

Ce document décrit la manière dont GOLAZO utilise ces données à caractère personnel. Nous vous expliquons également comment nous stockons vos données à caractère personnel, comment nous les protégeons contre les abus et quels sont vos droits sur les données à caractère personnel que vous nous avez fournies. Cette politique de confidentialité doit être lue conjointement avec les conditions générales de GOLAZO, qui peuvent être consultées sur le site web.

Nous recueillons et traitons les données à caractère personnel des utilisateurs qui naviguent sur notre (nos) site(s) web ou sur la plate-forme, qui créent un compte ou se connectent à la plate-forme et/ou qui achètent un produit et/ou un service dans le webshop ou s’inscrivent à, ou s’enregistrent pour un événement. L’accès à, ou l’utilisation du site web, de la plate-forme et/ou du webshop impliquent votre accord et – si nécessaire pour le traitement des données relatives à la santé – votre consentement explicite (via la fourniture de vos données à caractère personnel, ou via l’opt-in) à cette politique de confidentialité. Cela signifie que vous donnez votre accord et votre consentement à la manière dont GOLAZO collecte, utilise et traite vos données à caractère personnel. Si vous n’acceptez pas cette politique de confidentialité, vous ne pourrez plus utiliser le site web, la plate-forme et/ou le webshop. GOLAZO peut accéder à vos données à caractère personnel ou les utiliser, soit avec votre consentement explicite, soit pour la prestation des services stipulés dans un contrat, soit sur toute base légale.

Nous nous réservons le droit de changer, d’actualiser ou de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Vous trouverez toujours la version la plus récente sur cette page. Nous vous recommandons donc de revoir régulièrement cette politique pour vous assurer que vous êtes au courant des changements éventuels. Si la nouvelle politique de confidentialité affecte la manière dont nous traitons déjà les données recueillies vous concernant, nous vous en informerons par e-mail.

 1. Portée et objectif de la politique de confidentialité

Responsable du traitement – GOLAZO assume la responsabilité du traitement de vos données à caractère personnel sur le site web et la plate-forme en tant que responsable du traitement des données.

RGPD ou GDPR – Cette politique de confidentialité pour la protection de vos données à caractère personnel est strictement conforme au Règlement de l’Union européenne de 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD » alias « GDPR », son abréviation anglaise).

Contact – Si vous avez des questions sur la présente politique de confidentialité ou sur la manière dont nous recueillons, utilisons ou traitons vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : privacy@golazo.com.

 1. Quelles données à caractère personnel recueillons-nous ?

Nous pouvons recueillir des données à caractère personnel fournies par vous ou par des tiers dans la mesure nécessaire ou utile pour le fonctionnement du site web et de la plate-forme, du webshop ou de nos produits/services. Ces informations peuvent être les suivantes :

 

Activité

Données à caractère personnel

Base légale

Contexte

Visite du site web et de la plate-forme

·        Adresse IP

·        Cookies

·        Moments de connexion ou de contact

·        Pages internet

·        Comportement de cliquage, journaux

·        Données d’utilisation

 

·        Consentement

·        Intérêts légitimes pour les cookies strictement nécessaires

Nous pouvons recueillir des données d’utilisation et d’autres données sur vos interactions avec le site web et la plate-forme.

Ces données sont collectées par le biais de cookies et de technologies similaires (voir la politique en matière de cookies).

Compléter le formulaire de contact

·        Titre

·        Nom

·        E-mail

·        Numéro de téléphone

·        Nom entreprise

·        Message/question/demande, ainsi que toutes les informations qui y sont contenues

 

·        Consentement

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

Lorsque vous nous contactez par le biais du formulaire de contact sur le site web et la plate-forme, ou par téléphone ou par courrier, nous recueillons les informations que vous nous fournissez.

L’achat de produits et/ou de services sur le site et la plate-forme

·        Prénom

·        Nom

·        Adresse e-mail

·        Numéro de téléphone

·        Adresse de facturation

·        Adresse postale

·        Adresse IP

·        Produits/services achetés

·        Informations concernant les paiements, comme le montant de l’achat, le mode de paiement, le statut du paiement, les derniers chiffres de la carte de paiement, le moment du paiement

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

Lorsque vous achetez un produit et/ou un service sur le site web et la plate-forme, nous devons recueillir et traiter certaines données à caractère personnel afin de pouvoir livrer la commande.

Créer et gérer un compte sur la plate-forme ou site web

·        Prénom

·        Nom

·        E-mail

·        Mot de passe (que nous conservons sous forme cryptée)

·        Adresse postale

·        Adresse de facturation

·        Adresse IP

·        Date de naissance

·        Numéro de téléphone

·        Les événements auxquels vous participez ou avez participé, ainsi que votre performance lors de ces événements

·        L’usage que vous faites des services concernés

·        L’historique d’achat sur le site web et la plate-forme

·        Informations concernant les paiements, comme le montant de l’achat, le mode de paiement, le statut du paiement, les derniers chiffres de la carte de paiement, le moment du paiement

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

·        Et le cas échéant : le consentement explicite

Lorsque vous créez un compte sur le site web et la plate-forme nous collectons et traitons les données à caractère personnel nécessaires pour créer ce compte et fournir les services correspondants sur ce portail.

La fourniture de nos services et/ou produits, ou l’enregistrement ou l’inscription pour la participation à l’événement (les événements) choisi(s) via la plate-forme

 

·        Données d’identification

·        Mot de passe (que nous conservons sous forme cryptée)

·        Adresse postale

·        Adresse de facturation

·        Adresse IP

·        Date de naissance

·        Numéro de téléphone

·        Événements auxquels vous participez/avez participé

·        Performances mesurées et données de santé liées

·        L’usage que vous faites des services concernés

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

·        Et le cas échéant : le consentement explicite

Lorsque vous commandez certains produits et/ou services ou que vous vous enregistrez pour, ou vous inscrivez à un événement donné, nous vous fournissons les biens et/ou services demandés ou organisons votre inscription et votre participation à cet événement à l’aide de vos données.

Partager vos données avec un de nos partenaires, lorsque vous utilisez le site web ou la plate-forme pour acheter certains produits ou services d’un de nos partenaires, ou lorsque vous vous enregistrez ou vous vous inscrivez à un événement organisé par l’un de nos partenaires

 

·        Données d’identification

·        Données de paiement

·        Produits et/ou services achetés ou commandés

·        Si l’événement est organisé par notre partenaire : vos données de performance (temps mesurés)

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

·        Et le cas échéant : le consentement explicite

Lorsque vous commandez certains produits et/ou services auprès de l’un de nos partenaires ou que vous vous enregistrez ou vous inscrivez à un événement organisé par l’un de nos partenaires, nous partageons vos données à caractère personnel avec notre partenaire afin de lui permettre de vous livrer les produits et/ou services achetés ou d’effectuer l’inscription ou l’enregistrement. Ce partenaire pourra alors également vous tenir informé de son actualité ou de ses offres.

Participation ou présence à un événement

·        Les données d’identification susmentionnées ;

·        Équipe (si membre d’une équipe) ;

·        Numéro de participant ;

·        Détails de paiement ;

·        Informations que vous nous envoyez dans le cadre de votre communication avec nous.

 

Outre ces données, nous pouvons également utiliser les données suivantes qui vous concernent :

·        Photos, vidéos et autre matériel audiovisuel ;

·        Localisation durant l’événement ;

·        Résultats pour publication ;

·        Adresse IP et localisation en cas d’utilisation de notre site web ou de l’une de nos applications

·        Informations sur votre usage des réseaux sociaux lors de l’utilisation des fonctionnalités offertes sur nos réseaux sociaux

 

·        Nécessaire pour l’exécution du contrat

·        Et le cas échéant : le consentement explicite

Lorsque vous assistez à l’un de nos événements, nous pouvons recueillir vos données par (i) des caméras de vidéosurveillance (nous plaçons des panneaux là où de telles caméras sont utilisées), et, (ii) le cas échéant, par des bracelets de paiement cashless qui peuvent être utilisés pour accéder aux événements et pour effectuer des achats sur place pendant l’événement ;

 

Lorsque vous utilisez nos sites web ou nos applications, nous recueillons des informations telles que le navigateur et l’appareil que vous utilisez, votre adresse IP, votre localisation, le site d’où vous venez, ce que vous avez fait et n’avez pas fait avec notre site/application, ou le site que vous visitez lorsque vous nous quittez.

 

Lorsque vous utilisez une fonction des réseaux sociaux sur notre site web ou dans nos applications, et que vous postez sur les réseaux sociaux, le site de réseau social nous fournit certaines informations vous concernant.

 

Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité, nous voulons nous assurer que vous profitiez de la meilleure expérience lors de votre participation aux événements. Pour ce faire, nous devons recueillir des données concernant vos besoins (qui peuvent inclure des informations sur votre santé mentale ou physique).

 

Dans les rares cas où nous recueillons des informations à caractère personnel auprès d’enfants, nous demandons toujours le consentement des parents et ne récoltons ces informations qu’aux fins spécifiées au moment de la collecte.

 

Abonnement à la lettre d’information

Informations pour pouvoir vous envoyer la lettre d’information, comme votre adresse e-mail.

Consentement

Lorsque vous vous abonnez à notre lettre d’information, via le site web et la plate-forme.

Pour améliorer nos produits, notre site web et/ou nos services ; ou pour un objectif secondaire légitime

 

Les données à caractère personnel que vous nous avez fournies

Intérêts légitimes

Nous pouvons utiliser les données que vous nous avez fournies pour améliorer nos produits, notre site web et/ou nos services. Toutefois, nous utilisons toujours ces données à caractère personnel sous une forme conforme au RGPD, en utilisant les solutions et les logiciels brevetés les plus modernes.

 

Nous ne recueillons pas, ou du moins nous n’avons pas l’intention de recueillir, les données à caractère personnel sensibles des visiteurs du site web ou d’autres personnes (par exemple des données relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux croyances religieuses, au casier judiciaire, à la santé physique ou mentale ou à l’orientation sexuelle, désignées dans le RGPD sous le nom de « Catégories particulières de données à caractère personnel »). Toutefois, moyennant votre accord et votre consentement explicites, nous pouvons recueillir et traiter ces données, le cas échéant.

Vous n’êtes pas obligé de nous fournir vos données à caractère personnel, mais il se peut que la prestation de différents services et/ou la livraison de différents produits ne soit pas possible si vous choisissez de ne pas fournir vos données à caractère personnel.

En fonction du produit et/ou service disponible sur le site web et la plate-forme, des conditions d’utilisation et des politiques de confidentialité spécifiques peuvent s’appliquer.

Pendant les événements, un lieu accessible au public, des photos, des vidéos et d’autres documents audiovisuels peuvent être enregistrés. En y participant, vous acceptez que des photos et autres supports audiovisuels de l’événement soient pris sur lesquels vous êtes visible, mais où le matériel visuel n’est pas construit autour de votre personne en tant que figure centrale. Nous avons un intérêt légitime à utiliser ces photographies et matériel audiovisuel pour promouvoir et vivre nos événements. Si vous êtes représenté comme une figure centrale, vous avez le droit de nous demander de supprimer ces photos jusqu’à 6 semaines après l’événement auquel vous avez participé. A cet effet, vous pouvez adresser un e-mail à privacy@golazo.com en indiquant vos nom, prénom, nom et l’événement auquel vous avez participé et indication de la photo ou de la vidéo concernée. Une preuve de votre identité peut être demandée.

 

Marketing direct

Vos données à caractère personnel seront utilisées à des fins de marketing direct dans deux cas, à savoir (i) si vous avez donné votre consentement explicite et préalable à cet effet (« opt-in ») ; et/ou (ii) si vous avez acheté un ou plusieurs produits et/ou services chez nous, nous vous tiendrons informé des produits et/ou services similaires ou complémentaires qui pourraient vous intéresser.

Si vous créez un compte, achetez certains produits et/ou services, ou vous vous inscrivez à l’un des événements (co)organisés par nous et acceptez la présente déclaration de confidentialité, vous serez ajouté à la liste de mailing direct de GOLAZO. Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel pour vous envoyer du matériel de marketing sous la forme d’une lettre d’information, ainsi que d’autres matériels relatifs à GOLAZO, ses produits et/ou services.

Vous pouvez retirer votre adresse e-mail de notre liste de mailing direct à tout moment, gratuitement et sans donner de raison, en cliquant sur le bouton de désabonnement au bas de chaque e-mail promotionnel.

Si vous avez acheté des produits et/ou des services auprès d’un partenaire de GOLAZO via le site web ou la plate-forme, ce partenaire peut vous tenir informé de ses actualités ou de ses offres. Si vous ne le souhaitez plus, vous pouvez demander à notre partenaire de supprimer votre adresse e-mail.

 

 1. Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous recueillons et traitons vos données à caractère personnel afin de vous offrir une expérience sûre, confortable et personnalisée chaque fois que vous visitez le site web ou la plate-forme ou que vous utilisez nos services.

Les informations que nous recueillons à votre sujet sont traitées principalement pour nous aider à assurer le bon fonctionnement technique et à améliorer la qualité et le contenu du site web et de la plate-forme, des produits et/ou des services – sur la base des objectifs légaux du « consentement » pour le site web, des « obligations légales » et de la « nécessité contractuelle » pour les services, ou des « intérêts légitimes » comme l’autorise le RGPD.

Vos données à caractère personnel ne sont traitées qu’aux fins (internes) suivantes :

Activité

Objectifs du traitement

Visite du site web et de la plate-forme

Nous recueillons ces données à caractère personnel pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisation lorsque vous visitez le site web et la plate-forme, et pour nous permettre d’optimiser le site web et la plate-form. Les informations recueillies par les cookies sur le site web et la plate-forme sont également utilisées à des fins de marketing en ligne (voir la politique en matière de cookies de pour plus d’informations).

Certaines données, comme les journaux, nous permettent de résoudre les problèmes/bugs que vous nous signalez.

Compléter le formulaire de contact

Nous recueillons ces données à caractère personnel pour réagir à votre question, demande ou commentaire, ou pour vous aider à utiliser le site web et la plate-forme et/ou l’un de nos services ou produits si vous le demandez.

L’achat de produits et/ou de services sur le site web et la plate-forme

 

Nous traitons les données à caractère personnel dans le cadre de vos achats de produits et/ou services sur le site web et la plate-forme pour nous permettre d’exécuter le contrat. Nous voulons que vous receviez les produits et/ou services en bon état. Il est donc nécessaire que nous traitions certaines de vos données à caractère personnel.

Créer et entretenir un compte

Nous recueillons ces données afin de créer un compte sur le site web et la plate-forme et de fournir les services et/ou produits requis. Nous recueillons ces données à caractère personnel afin de gérer votre compte et de vous fournir les services d’assistance nécessaires liés à nos services et/ou produits.

La fourniture de nos services et/ou produits, ou l’enregistrement ou l’inscription pour la participation à l’événement (les événements) choisi(s) via la plate-forme

 

Nous recueillons ces données afin de fournir nos produits et/ou services ou d’effectuer et confirmer votre inscription, enregistrement et participation à l’événement spécifique.

Partager vos données avec un de nos partenaires, lorsque vous utilisez le site web ou la plate-forme pour acheter certains produits ou services d’un de nos partenaires, ou lorsque vous vous enregistrez ou vous inscrivez à un événement organisé par l’un de nos partenaires

 

Nous échangeons ces données avec le partenaire dont vous avez acheté les biens et/ou services ou qui (co-)organise l’événement spécifique auquel vous vous êtes inscrit.

Participation ou présence à un événement

Nous recueillons ces données lorsque vous participez et/ou assistez à un événement.

Abonnement à la lettre d’information

Nous recueillons ces données pour vous tenir informé des mises à jour pertinentes concernant le site web et la plate-forme, les services et/ou les produits.

Pour améliorer nos produits, notre site web et/ou nos services ; ou pour un objectif secondaire légitime

 

Afin d’améliorer continuellement le site web et la plate-forme, les services et/ou les produits, nous utilisons vos données à caractère personnel conformément au RGPD, avec des techniques d’anonymisation ou de pseudo-anonymisation. Cela s’applique également à l’utilisation de vos données à des fins secondaires légitimes.

 

 1. Comment et pendant combien de temps traitons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous ne conservons pas vos données plus longtemps que nécessaire pour fournir les produits et/ou prester les services que vous avez demandés, aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité et aux fins légales pour lesquelles nous sommes tenus de conserver les informations. Lorsque nous n’avons plus besoin d’utiliser vos données, et qu’il n’est pas nécessaire de les conserver pour respecter des obligations légales ou réglementaires, nous les supprimons de nos systèmes ou les rendons anonymes afin de ne plus pouvoir vous identifier.

 

Activité

Période de conservation

Visite du site web et de la plate-forme

En ce qui concerne les cookies, la période de conservation peut varier en fonction du cookie spécifique, allant de la fin de la session à 3 ans. Pour une explication détaillée, voir notre politique en matière de cookies.

Compléter le formulaire de contact

Nous conservons les données pendant 7 ans après votre première demande.

L’achat de produits et/ou de services sur le site et la plate-forme

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

Créer et gérer un compte

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

La fourniture de nos services et/ou produits, ou l’enregistrement ou l’inscription pour la participation à l’événement (les événements) choisi(s) via la plate-forme

 

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

Partager vos données avec un de nos partenaires, lorsque vous utilisez le site web ou la plate-forme pour acheter certains produits ou services d’un de nos partenaires, ou lorsque vous vous enregistrez ou vous vous inscrivez à un événement organisé par l’un de nos partenaires

 

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

Lorsque vous assistez à l’un de nos événements, nous pouvons recueillir vos données

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

Abonnement à la lettre d’information et inscription pour le marketing direct

Pas plus de 7 ans après la fin de la relation professionnelle.

Pour améliorer nos produits, notre site web et/ou l’un de nos services ; ou pour un objectif secondaire légitime

Pas plus de 15 ans

 

 1. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous ne partageons pas vos données avec des tiers à des fins commerciales. Toutefois, dans certains cas, vos données peuvent être communiquées à d’autres sociétés du Groupe Golazo ou en cas de transfert des activités de notre entreprise. Mais vos données seront toujours utilisées exclusivement en conformité avec les objectifs définis dans la présente politique de confidentialité.

Dans certains cas, vos données à caractère personnel peuvent être communiquées à des tiers qui fournissent des services à GOLAZO ou qui fournissent des services au nom et pour le compte de GOLAZO. Il peut s’agir de services fournis par des partenaires, des fournisseurs ICT, de courrier, de services de paiement, de cloud ou des gestionnaires de statistiques, comme par exemple la plateforme de billetterie cm.com et le processeur de paiement Mollie. Nous sommes également tenus de communiquer vos données à caractère personnel si la loi ou une décision de justice nous l’impose. Si, dans d’autres situations, nous devons transmettre des données à caractère personnel à des tiers, nous le ferons avec votre autorisation lorsque la loi l’exige.

Nous ne vendrons pas, ne louerons pas, ne distribuerons pas ou ne mettrons pas vos données à caractère personnel à disposition commerciale de tiers d’une autre façon, sauf dans les cas prévus par la présente politique de confidentialité ou si vous avez donné votre consentement exprès préalable.

Nous avons pris toutes les précautions juridiques et techniques pour empêcher l’accès et l’utilisation non autorisés. Nous garantissons un niveau de protection similaire en imposant à ces fournisseurs et prestataires de services des obligations contractuelles similaires à celles de la présente politique de confidentialité.

 1. Transmission des données à caractère personnel en dehors de l’EER

Lorsque des données à caractère personnel sont stockées en dehors de l’Union européenne, nous veillons, par des mesures contractuelles ou autres, à ce qu’elles y bénéficient d’un niveau de protection adéquat, comparable à la protection dont elles bénéficieraient au sein de l’Union européenne.

 1. Utilisation des cookies

Nous utilisons différents types de cookies sur le site web et la plate-forme, comme défini dans notre politique en matière de cookies.

 1. Exercice des droits

Droit d’accès et droit d’obtenir une copie

Vous avez le droit d’accéder librement à vos données à caractère personnel à tout moment et d’être informé de la finalité du traitement par nos soins.

Droit de rectification, d’effacement ou de restriction

Vous avez le choix de partager vos informations à caractère personnel avec nous. Vous avez toujours le droit de nous demander de modifier vos données à caractère personnel. Vous pouvez également nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel si vous pensez que celles-ci sont inexactes, et de nous en informer.

En outre, vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données à caractère personnel si nous n’avons pas pu les rendre anonymes. Vous reconnaissez en outre qu’un refus de partager des données à caractère personnel ou une demande de suppression de ces données à caractère personnel rendra impossible la fourniture de divers services ou l’achat de produits.

Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si vous avez des raisons sérieuses et légitimes de le faire. Vous avez également le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Dans ce cas, aucune motivation particulière ne vous est demandée.

Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit d’obtenir que vos données à caractère personnel soient traitées par nous dans un format structuré et communément utilisé et/ou de transférer ces données à caractère personnel à un autre responsable de traitement.

Droit de retirer le consentement

Si le traitement est basé sur un consentement préalable, vous avez le droit de retirer ce consentement.

Décisions automatisées et profilage

Vous avez le droit de demander à ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques pour vous ou qui vous affecte de manière similaire et significative.

Exercice de vos droits

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant et en nous envoyant une copie du recto de votre carte d’identité en annexe, soit par e-mail à l’adresse privacy@golazo.com, soit par courrier postal à l’adresse suivante :

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
Belgique

Droit de déposer une plainte

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité belge de protection des données :

Autorité de protection des données
35 rue de la Presse
1000 Bruxelles,
Tél +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail : contact@apd-gba.be

Et ce, sans préjudice d’une procédure devant le tribunal civil.

Si vous avez subi un préjudice à la suite du traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez introduire une demande d’indemnisation.

 1. Comment protégeons-nous les données à caractère personnel ?

La sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel sont extrêmement importantes pour nous. Nous mettons en œuvre, au mieux de nos possibilités, des mesures de sécurité adéquates, basées sur les dernières technologies, pour protéger ces données à caractère personnel contre tout accès, toute divulgation, toute utilisation et toute modification non autorisés. En particulier, nous utilisons des connexions sécurisées lorsque les utilisateurs fournissent des données à caractère personnel par le biais de site web ou platform.

 1. Choix de la législation et compétence

Cette politique de confidentialité est soumise et a été établie conformément à la législation belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, division de Hasselt, sont compétents.

 1. Questions

Les questions, commentaires et demandes concernant cette politique de confidentialité sont les bienvenus et doivent être adressés à

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
Belgique

Ou à privacy@golazo.com

Privacy Policy

Two-minute summary

We care about your privacy! That’s a fact! Would you like to know whether we live up to our word, but find a privacy policy rather boring and rather too full of legal jargon? So do we!

That’s why we’re giving you this summary that you can read in less than two minutes. It provides you with the necessary information and informs you in no time at all about the way in which we process your personal data at GOLAZO.

What should you know? Firstly, we live according to our mantra: you remain the owner of your personal data at all times.

What information do we collect about you?

 • By creating an account on our website and/or platform, we obtain various personal details that are necessary to create and maintain your account.
 • By using one of our services and/or products, by enrolling or registering for one of the events (co-)organised by us, we use your personal data in order to provide you with these services and/or products, or to register you for a specific event, enable your participation in the event and register your time at the event. This will often be done through your account.
 • If you purchase products or a specific service via our website or platform, we will collect some personal data, such as your name, e-mail address, telephone number, address, date of birth and information regarding your payments (such as transaction numbers), but possibly also health-related data, such as your performance, in order to be able to provide you with these services and/or products.
 • If you purchase certain products or services from one of our partners via the website or platform, or if you enrol or register for an event of one of our partners, we will share your personal data with our partner in order to enable him to provide you with the products and/or services you purchased, or to arrange for the enrolment or registration. This partner will therefore be allowed to keep you informed of their news or offers.
 • When participating in or attending an event, we will process some data relating to you, such as results, photos and other audiovisual material, and share it with our co-organiser or with the organiser of the event if we are not ourselves organising the event.
 • During events, a publicly accessible place, photos, videos and other audiovisual material may be recorded. By participating in it, you accept that photographs and other audiovisual material of the event will be taken on which you are visible, but where the visual material is not built around your person as a central figure. We have a legitimate interest in using such photographs and audiovisual material for the promotion and experience of our events. If you may be shown as a central figure, you have the right to ask us to delete these photos up to 6 weeks after the event in which you participated. For this purpose, you may send an e-mail to privacy@golazo.com indicating your surname, first name, and the name of the event in which you participated, and indication of the photo or video concerned. Proof of your identity may be requested.
 • If you subscribe to our newsletter, we will use your e-mail address to keep you up-to-date on GOLAZO news.
 • If you contact us via e-mail, telephone, social media, or in any other way, we will store your written communication with our services.
 • Finally, we use cookies to collect information about your use of our website or the platform. Depending on your cookie preferences, we will store some information about you to make your visit to our website or the platform more pleasant on the one hand, and to possibly communicate tailor-made recommendations to you on the other.

Why do we collect this information?

 • To ensure that you can make the best possible use of our services and our website or platform.
 • For the provision of our services and/or products.
 • To register you and to enable you to participate in the event for which you have enrolled or registered.
 • In order to be able to send you the newsletter with personal recommendations, and to keep you informed of our services and/or products.
 • In order to provide you with a personalised experience with recommendations that match your profile when you visit our website or the platform.
 • For scientific research, statistical purposes and to improve our services.

Who has access to your data?

 • Your personal data will only be used within GOLAZO, i.e. the Golazo Group. Your personal data will never be sold or made available to other parties, unless you have purchased services and/or products from one of our partners via the website or platform. In that case, we will share the personal data that is necessary to enable the partner to provide you with the purchased goods and/or services.
 • Only specific members of our reliable team have access to the information you give us.
 • We also use various suppliers and service providers, such as payment and web hosting services. These parties are legally obliged to ensure your privacy at all times. They may only process the data in accordance with our purposes.
 • Only anonymised data – which means that you cannot be identified in any way whatsoever – can be made available to other parties outside of GOLAZO, unless you are in agreement or have given your consent to share your personal data with them.

What can you control?

 • You can at any time ask us to modify or delete your personal data.

Send us an e-mail via privacy@golazo.com. Please follow the procedure as described under Article 8 of the full Privacy Policy.

 • You can also always request a copy of all the information that we have collected about you by sending an e-mail to the same address.

How do we protect your personal data?

 • We have taken all kinds of security measures at the technical and organisational level.
 • Your data is stored on a secured server within the EEA.
 • We have implemented internal procedures to ensure the confidentiality of our IT infrastructure and to ensure that it is managed in a responsible manner.

Would you like to know more? Die-hards are invited to read our full Privacy Policy, which explains everything in detail.

Our Privacy Policy in full

The companies:

 • GOLAZO NV, a company governed by Belgian law, with registered office at 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 and registered in the Central Database for Enterprises under number 0543.703.410, and its affiliated companies of the Golazo Group (hereinafter referred to as the “Golazo Group”);

AND MORE SPECIFICALLY

 • GOLAZO SPORTS , a company governed by Belgian law, with registered office at 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 and registered in the Central Database for Enterprises under number 0442.115.211.

together process the personal data (hereinafter jointly referred to as “GOLAZO” or “we”)

This document provides a description of the way in which GOLAZO uses this personal data. We also explain how we store your personal data and how we protect your personal data against misuse, and what rights you have with regard to the personal data that you have provided to us. This Privacy Policy must be read together with the GOLAZO General Terms of Use, which can be consulted on the website.

We collect and process personal data from users who surf to our website(s) or to the GOLAZO platform, create an account or log-in to the platform and/or purchase a product and/or a service in the webshop, or enrol or register for an event. Access to or use of the website, the platform and/or the webshop implies your consent and – where necessary for the processing of health-related data – your explicit consent with this Privacy Policy (via the provision of your personal data or via opt-in). This means that you give your consent and permission for the manner in which GOLAZO collects, uses and processes your personal data. If you do not accept this Privacy Policy, you may/can no longer use the website, the platform and/or the webshop. GOLAZO is entitled to consult or use your personal data, either with your explicit consent, for the implementation of the services that have been defined in an agreement, or on any legal basis.

We reserve the right to modify, update or amend our Privacy Policy at any time. You will always find the most recent version on this page, however. We therefore recommend that you check this policy on a regular basis, in order to be sure that you are aware of any changes. If the new Privacy Policy has consequences for the way in which we process the data that we have already collected about you, we will notify you accordingly by e-mail.

 1. Scope and purpose of the Privacy Policy

Data controller – GOLAZO takes the responsibility of data controller for the processing of your personal data on the website and the platform.

GDPR – This Privacy Policy for the protection of your personal data is strictly in accordance with the Regulation of the European Union of 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (“AVG” in Dutch, “GDPR” in English).

Contact – If you have questions about this Privacy Policy, or about the manner in which we collect, use or otherwise process your personal data, please contact us by sending an e-mail to the following e-mail address: privacy@golazo.com.

 1. What personal data do we collect?

We can collect personal data that is provided by you or by third parties, insofar as this is necessary or useful for the operation of the website and the platform, the web shop or our products/services. This type of information may consist of:        

Activity

Personal data

Legal basis

Context

Visiting the website and the platform

·        IP address

·        Cookies

·        Connections or C‑moments

·        Internet pages

·        Clicking behaviour, logs

·        Usage data

 

·        Consent

·        Legitimate interests for strictly necessary cookies

We can collect usage data and other data about your interactions with the website and the platform.

This data is collected by means of cookies and similar technologies (see Cookie Policy).

Filling in the contact form

·        Form of address

·        Name

·        E-mail

·        Telephone number

·        Company name

·        Message/question/request, as well as all the information contained therein

 

·        Consent

·        Required for implementing the agreement

If you contact us via the contact form on the website and the platform, or via telephone or e-mail, we collect the information you provide us with.

Purchasing products and/or services on the website and platform

·        Name

·        Last name

·        E-mail address

·        Telephone number

·        Billing address

·        Postal address

·        IP address

·        Products/services you have purchased

·        Information about payments, such as the purchase amount, payment method, payment status, the last digits of the card used for payment, time of payment.

·        Required for implementing the agreement

If you purchase a product and/or a service via the website or the platform, we necessarily collect and process some personal data in order to be able to deliver the order.

The creation and retention of an account on the platform

·        Name

·        Last name

·        E-mail

·        Password (which we retain in an encrypted form)

·        Postal address

·        Billing address

·        IP address

·        Date of birth

·        Telephone number

·        Events in which you will participate / have participated, as well as your performance during these events

·        Your use of the relevant services

·        Purchase history on the website and platform

·        Information about payments, such as the purchase amount, payment method, payment status, the last digits of the card used for payment, time of payment.

·        Required for implementing the agreement

·        And, if applicable: explicit consent

When you create an account on the website and on the platform, we will collect and process the required personal data in order to create such an account and to provide the relevant services for such a portal.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform

 

·        Identification data

·        Password (which we retain in an encrypted form)

·        Postal address

·        Billing address

·        IP address

·        Date of birth

·        Telephone number

·        Events in which you will participate / have participated

·        The measured performance and associated health data

·        Your use of the relevant services

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you order certain products and/or services, or you enrol or register for a specific event, we will use your data to provide you with the requested goods and/or services or to arrange for your registration and participation for/in that event.

Sharing your data with one of our partners, if you purchase certain products or services from one of our partners, or register or enrol for an event from one of our partners via the website or the platform

 

·        Identification data

·        Payment data

·        Purchased or ordered products and/or services

·        If the event is organised by our partner: your performance data (measured times)

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you purchase certain products and/or services from one of our partners, or you enrol or register for a specific event from one of our partners, we will share your personal data with our partner in order to enable the latter to provide you with the products and/or services you purchased, or to organise the enrolment or registration. This partner will therefore be allowed to keep you informed of their news or offers.

Participation in or attendance of an event

·        The identification data mentioned above;

·        Team (if a member of a team);

·        Participation number;

·        Payment details;

·        Information you send to us in the context of your communication with us.

 

In addition to this data, we sometimes also use the following data that relates to you:

·        Photos, videos and other audiovisual and image material;

·        Localisation during the event;

·        Results for publication;

·        IP address and location if our website or one of our applications is used

·        Information regarding your use of social media if you use the social media functions we provide

 

·        Required for implementing the agreement

·        And, where applicable: explicit consent

If you attend one of our events, we may collect data on you through (i) video surveillance cameras (we post signs where such cameras are used), and (ii), where available, through cashless payment wristbands that can be used to obtain access to events and to make on-site purchases during the event;

 

We collect information when you use our websites or apps, such as the browser and the device that you are using, your IP address, your location, the site you are coming from, the actions you carried out or have not carried out while on our site/using our app, or the site you visit when you leave us.

 

If you use a social media function within our website or apps, and you post on social media, the social media site will provide us with some information about you.

 

If you have accessibility requirements, we want to make sure that you have the best possible experience when attending events. To do this, we need to collect data regarding your needs (which may include the provision of information about your mental or physical health).

 

We always seek parental consent in the few instances where we collect personal information from children, and will always collect such information solely for the purposes specified at the time it is collected.

Subscription to the newsletter

Information that is necessary to forward the newsletter to you, such as your e-mail address.

Consent

When you subscribe to our newsletter via the website and platform.

The improvement of our products, website and/or services; or for a legitimate secondary purpose

 

The personal data you have provided us with

Legitimate interests

We can make use of the data you have provided us with in order to improve our products, website and/or services. We will at all times use this personal data in a GDPR-compliant form, however, using the most modern and patented software and solutions.

 

We do not collect sensitive personal data from website visitors or other persons, or, in any case, it is not our intention to collect this type of information (for example, data relating to race or ethnic origin, religion, criminal record, physical or mental health or sexual orientation, in the GDPR referred to as “Special categories of personal data”). We may collect and process such data, where necessary, with your agreement and your explicit consent, however.

You are not obliged to provide us with your personal data, but it is possible that the performance of several services and/or the delivery of certain products will not be possible if you choose not to provide your personal data.

Depending on the product and/or service offered on the website and platform, specific terms of use and a specific privacy policy may apply.

During events, a publicly accessible place, photos, videos and other audiovisual material may be recorded. By participating in it, you accept that photographs and other audiovisual material of the event will be taken on which you are visible, but where the visual material is not built around your person as a central figure. We have a legitimate interest in using such photographs and audiovisual material for the promotion and experience of our events. If you may be shown as a central figure, you have the right to ask us to delete these photos up to 6 weeks after the event in which you participated. For this purpose, you may send an e-mail to privacy@golazo.com indicating your surname, first name, and the name of the event in which you participated, and indication of the photo or video concerned. Proof of your identity may be requested.

 

Direct marketing

Your personal data will be used for direct marketing purposes in two instances: (i) if you have given your explicit prior consent to do so (“opt-in”); and/or (ii) if you have purchased (a) product(s) and/or (a) service(s) from us, we will keep you informed of similar or complementary products and/or services that may be of interest to you.

By creating an account, by purchasing certain products and/or services, by registering for one of the events that we (co-)organise, and by stating your consent with this privacy statement, you will be added to the direct mailing list of GOLAZO. We may use your personal data to send you marketing material in the form of a newsletter, as well as other material related to GOLAZO and its products and/or services.

Your e-mail address can be removed from our direct mailing list free of charge at any time, without giving any reason, by clicking the unsuscribe button that you can find at the bottom of each promotional e-mail.

If you have purchased products and/or services from a partner of GOLAZO via the website or the platform, this partner may keep you informed of his news or special offers. If you no longer want to receive this, you can ask that partner to have your e-mail address deleted.

 

 1. Why do we process personal data?

We collect and process your personal data in order to provide you with a secure, comfortable and personal experience every time you visit the website and the platform, or when using our services.

The information we collect about you is mainly processed to help us ensure the proper technical operation and to improve the quality and content of the website and platform, as well as the products and/or services, on the basis of the legal purposes of “consent” for the website, and the “legal obligations” and “contractual necessity” for services or “legitimate interests”, as permitted under the GDPR.

Your personal data is thereby exclusively used for the following (internal) purposes:

Activity

Processing purpose

Visiting the website and platform

We collect this personal data to provide you with a better user experience when you visit the website and the platform, and to enable us to optimise the website and the platform. The information that is collected by cookies on the website and the platform is also used for online marketing purposes (see the Cookie Policy for more information).

Some data, such as logs, allow us to solve possible issues/bugs that you report to us.

Filling in the contact form

We collect this personal data in order to respond to your question, request or comment, or to help you with the website and the platform and/or one of our services or products, if you ask for this.

Purchasing products and/or services from the website and platform

 

We process the personal data regarding your purchases of products and/or services on the website and the platform in order to enable us to carry out the agreement. Our aim in this context is that you receive the products and/or services in good order. It is therefore necessary that we process some of your personal data.

The creation and retention of an account

We collect this data to create an account on the website and the platform, and for the delivery of the requested services and/or products. We collect this personal data with a view to the maintenance of your account and the provision of the required support services in connection with our services and/or products.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform or the website

 

We collect this data for the delivery of our products and/or services, or to arrange for and confirm your enrolment, registration and participation in a specific event.

Sharing your data with one of our partners if you purchase certain products or services from one of our partners, or if you register or enrol for one of our partners’ events via the website or the platform

 

We exchange this data with the partner whose goods and/or services you have purchased or who (co-)organises the specific event for which you have registered.

Participation in or attendance of an event

We collect this data when you participate in an event and/or attend an event.

Subscription to the newsletter

We collect this data in order to keep you informed of relevant updates with regard to the website and the platform, services and/or products.

The improvement of our products, website and/or services; or for a legitimate secondary purpose

 

In order to continuously improve the website and the platform, services and/or products, we will use your personal data in a GDPR-compliant manner by making use of anonymisation or pseudonymisation techniques. This also applies with regard to the further use of your data for legitimate secondary purposes.

 

 1. How (long) do we process personal data?

We never retain your data longer than is necessary in order to provide you with the products and/or services you have requested, for the purposes specified in this Privacy Policy, and for the legal purposes for which we are obliged to retain the information. If we no longer need to use your data, and there is no need for us to retain your data in order to comply with our legal or regulatory obligations, we will remove the data from our systems, or anonymise it so that we can no longer identify you.

Activity

Retention period

Visiting the website and the platform

With regard to cookies, the retention period can vary depending on the specific cookie, ranging from the end of the session up to 3 years afterwards. See our Cookie Policy for a detailed overview.

Filling in the contact form

We will retain the data for 7 years after your first request.

Purchasing products and/or services on the website and the platform

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The creation and retention of an account

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The provision of our services and/or products, or the registration or enrolment for participation in the event(s) chosen by you via the platform

 

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

Sharing your data with one of our partners if you purchase certain products or services from one of our partners, or if you register or enrol for one of our partners’ events via the website or the platform

 

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

We can collect your data if you participate in one of our events

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

Subscription to the newsletter and direct marketing

No longer than 7 years after the termination of the professional relationship.

The improvement of our products, website and/or one of our services; or for a legitimate secondary purpose

No longer than 15 years

 

 1. With whom do we share personal data?

We do not share your data with third parties for commercial purposes. In certain cases, however, your data may be shared with other companies of the Golazo Group, or in the event of a transfer of activities from our company. These companies will, however, only use your data in accordance with the purposes specified in this Privacy Policy.

In certain cases, your personal data may be shared with third parties who provide services to GOLAZO, or who provide services on behalf of and for the account of GOLAZO. This may relate to services that are provided by partners, IT providers, mail providers, payment service providers, cloud providers or statistics administrators such as, for example, The ticket platform cm.com and the Mollie payment processor. In addition, we are obliged to communicate your personal data when this is required by law or by a court decision. If we have to pass on personal data to third parties in other situations, this will only happen with your consent where this is legally required.

We will not sell, rent, distribute or otherwise make your personal data commercially available to third parties, except as provided for in this Privacy Policy, or if you have given your explicit prior consent.

We have taken all legal and technical precautions to prevent unauthorised access and use. We guarantee a similar level of protection by imposing contractual obligations on these suppliers and service providers that are comparable to this Privacy Policy.

 1. Transfer of personal data outside the EEA

Insofar as personal data is stored outside the European Union, we use contractual or other measures to ensure that they are stored under suitable protective measures, comparable to the level of protection they would benefit from in the European Union.

 1. Use of cookies

We use different types of cookies on the website and the platform as defined in our Cookie Policy.

 1. Exercising your rights

The right to access and the right to obtain a copy

You have the right to freely access your personal data at any time, and to be informed about our purpose for processing your personal data.

The right of correction, deletion or restriction

You have a choice when it comes to sharing personal data with us. You always have the right to ask us to modify your personal data. You can also request to limit the processing of your personal data if you believe that your personal data is incorrect, and you subsequently inform us accordingly.

In addition, you have the right to ask us to delete your personal data insofar as we have been unable to anonymise it. You further acknowledge that a refusal to share personal data or a request to delete your personal data will make the delivery of various services or the purchase of products impossible.

The right to object

You have the right to object to the processing of your personal data if you have serious and justified reasons for doing so. You also have the right to object to the use of your personal data for direct marketing. No specific reason is requested in this case.

The right to the transferability of data

You have the right to receive the personal data that we process about you in a structured, commonly used format, and/or to have this personal data transferred to another data controller.

The right to withdraw consent

If the processing is based on prior consent, you have the right to withdraw this consent.

Automated decisions and profiling

You have the right to request us not to be subject to a decision that is exclusively based on automated processing, including profiling, that has legal consequences for you or that significantly affects you in a similar way.

Exercising your rights

You can exercise your rights by contacting us, with a copy of the front of your identity card as an attachment, either via e-mail to privacy@golazo.com, or by letter to the following address:

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
Belgium

Right to submit a complaint

You have the right to submit a complaint to the Belgian Data Protection Authority:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35,
1000 Brussels,
Tel. +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail: contact@apd-gba.be

This is without prejudice to proceedings before a civil court.

If you have suffered damage as a result of the processing of your personal data, you can submit a claim for damages.

 1. How do we secure your personal data?

We attach great importance to the security, integrity and confidentiality of personal data. To the best of our ability, we implement adequate security measures that have been designed in accordance with the latest state of the technology to protect this personal data from unauthorised access, disclosure, use and modifications. Specifically, we make use of secured connections whenever users provide personal data via the website or platform.

 1. Choice of law and jurisdiction

This Privacy Policy is subject to and has been drawn up according to Belgian law. In the event of a dispute, the Courts of the judicial district of Antwerp, Hasselt division, have exclusive jurisdiction.

 1. Questions

Questions, remarks and requests with regard to this Privacy Policy are welcome, and should be addressed to

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
Belgium

or to privacy@golazo.com