Privacy Policy

Privacybeleid

Het verzamelen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen informatie als onderdeel van het laten functioneren van onze websites en services.

 • Op sommige websites van Golazo verzoeken wij u om persoonlijke informatie af te staan, zoals uw e-mailadres, naam, huis- of werkadres, of telefoonnummer. Wij kunnen ook demografische informatie verzamelen zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Als u ervoor kiest om een aankoop te doen of zich aan te melden voor een betaaldienst, vragen wij extra informatie zoals uw creditcardnummer en factureringsadres.
 • Voor toegang tot bepaalde services van Golazo zal aan u worden gevraag om in te loggen met een e-mailadres en wachtwoord.
 • Wij verzamelen extra informatie over uw interactie met websites en services van Golazo zonder u als individu te identificeren. Wij ontvangen bijvoorbeeld bepaalde standaard informatie die uw browser naar elke website die u bezoekt verstuurd, zoals uw IP-adres, browsertype en taal, het aantal bezoeken, en referentiewebsites. Wij gebruiken ook tools voor het analyseren van websites op onze websites om informatie te verkrijgen van uw browser, inclusief de website waar u vandaan kwam, de zoekmachine(s) en zoekwoorden die u hebt gebruikt om onze website te vinden, de pagina’s die u bezoekt op onze website, de add-ons in uw browser, en de breedte en hoogte van uw browser.
 • Wij gebruiken technologieën zoals cookies en webbakens (beschreven in het onderstaande) om informatie te verkrijgen over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en ancere handelingen die u uitvoert op onze websites en services.
 • Als u nieuwsbrieven of promotie e-mails van Golazo ontvangt kunnen we webbakens (beschreven van het onderstaande), aangepaste links of soortgelijke technologieën om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke links u klikt om meer op u gefocuste e-mailcommunicatie of andere informatie te sturen.
 • Om u meer consistente en verpersoonlijkte ervaring te geven in uw interacties met Golazo, kan de informatie verzameld via een service van Golazo worden gecombineerd met informatie verkregen via andere services van Golazo. Wij kunnen ook de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie verkregen van andere bedrijven. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen om het algemene geografische gebied af te leiden van uw IP-adres om bepaalde services in het geografische gebied waar u zich in bevindt aan te passen.

Het beveiligen van uw persoonlijke informatie

Golazo is toegewijd in het beschermen van de beveiliging van uw persoonlijke informatie. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij slaan, bijvoorbeeld, persoonlijke informatie de we verzamelen op computersystemen op waartoe de toegang beperkt is en welke zich bevinden in bewaakte ruimtes. Als we zeer vertrouwelijke informatie (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via het Internet versturen, beschermen we het met behulp van een codering, zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

Als gebruik wordt gemaakt van een wachtwoord om uw accounts en persoonlijke informatie te beschermen, is het uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te geheim te houden. Deel deze informatie met niemand. Als u een computer met iemand anders deelt, moet u altijd uitloggen voordat u de werkplek of service verlaat om de toegang tot uw informatie te beschermen tegen de volgende gebruikers.

Weergeven van advertenties

Veel van onze websites en online services worden ondersteunt door advertenties.

Als we online advertentie aan u laten zien, plaatsen we één of meerdere blijvende cookies op uw computer zodat wij uw computer elke keer kunnen herkennen als wij u een advertentie tonen. Omdat we advertenties op onze eigen websites en ook die van onze advertentie- en uitgeverpartners leveren, zijn we in staat om in de loop van de tijd informatie samen te stellen over pagina’s, inhoud en advertenties die u, of anderen die gebruik maken van uw computer hebben bezocht of bekeken. Deze informatie wordt gebruikt voor veel doeleinden. Het helpt ons om te garanderen dat u niet steeds dezelfde advertenties krijgt te zien. Wij gebruiken deze informatie ook om doelgerichte advertenties te selecteren en weer te geven waarvan wij denken dat voor u interessant kunnen zijn.

Het gebruik van cookies

De meeste websites van Golazo maken gebruik van “cookies,” kleine tekstbestandjes, die op uw harde schijf worden geplaatst door een webserver. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft afgegeven.

Een van de primaire doelen van cookies is het opslaan van uw voorkeuren en andere informatie op uw computer zodat u tijd bespaart door niet steeds dezelfde informatie te hoeven invoeren en om uw verpersoonlijkte inhoud weer te geven en voor doelgerichte advertenties tijdens u latere bezoeken aan deze websites. Websites van Golazo maken ook gebruik van cookies beschreven in de paragrafen van Toon advertenties van deze privacyverklaring.

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowers accepteren cookies automatisch, maar gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd als u dat liever hebt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u zich misschien niet aanmelden of gebruik maken van andere interactieve functies van websites en services van Golazo die afhankelijk zijn van cookies, en sommige advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies kunnen misschien niet in acht worden genomen.

Als u ervoor kiest om cookies te accpeteren, heeft u de mogelijkheid om later cookies die u hebt geaccepteerd te verwijderen. In Internet Explorer 8 bijvoorbeeld kunt u cookies verwijderen door “Extra”, “Browsegeschiedenis verwijderen…” te selecteren. Selecteer dan “Cookies” en klik op “Verwijderen”. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen worden instellingen en voorkeuren geregeld door die cookies, waaronder advertentievoorkeuren, eveneens verwijderen en moeten misschien opnieuw worden ingesteld.

Het gebruik van webbakens

Websites van Golazo Web kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens – soms worden ze enkele pixel gifs genoemd – die gebruikt kunnen worden om cookies op onse websites te bezorgen en stellen ons in staat om de gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht en om services met dubbele merken te bezorgen. We kunnen ook webbakens in promotiemails of in onze nieuwsbrieven plaatsen om te bepalen of berichten zijn geopend en of er naar gehandeld is.

Golazo kan ook webbakens inzetten van derden om ons te helpen in het samenstellen van gemiddelde statistieken met betrekking tot de effectiviteit van onze promotiecampagnies of andere operaties van onze websites. Wij verbieden het gebruik van webbakens op onze websites door derden om uw persoonlijke informatie te verzamelen of te bekijken.

Als laatste, we kunnen ook samenwerken met andere bedrijven die advertenties plaatsen op websites van Golazo om webbakens te plaatsen op hun websites zodat wij in staat zijn om statistieken te ontwikkelen over hoe vaak het klikken op een advertentie op een website van Golazo leidt tot een aankoop of andere handeling op de website van de adverteerder.

Afdwingen van deze privacyverklaring

Als u vragen heeft met betrekking tot deze verklaring kunt u het beste contact opnemen met ons

Hoe contact met ons opnemen

https://www.golazo.com

Schoebroekstraat 8
Beringen 3583
Belgium
info@golazo.com

Politique de confidentialité

Collection de renseignements personnels

Cette déclaration de confidentialité s’applique aux sites Web et services de Golazo.

 • Sur certains sites de Golazo, nous vous demandons de nous fournir des données personnelles, telles que votre adresse de messagerie, votre nom, votre adresse personnelle ou professionnelle, ou votre numéro de téléphone. Nous pouvons recueillir des informations d’ordre démographique telles que code postal, âge, sexe, préférences, intérêts et favoris. Si vous effectuez un achat ou si vous vous inscrivez à un service d’abonnement payant, nous vous demanderons des informations supplémentaires, telles que le numéro de votre carte bancaire et l’adresse de facturation.
 • Pour accéder à certains services de Golazo, il vous sera demandé de vous connecter avec une adresse de messagerie et mot de passe
 • Nous recueillons des renseignements supplémentaires au sujet de votre interaction avec des sites et services de Golazo sans vous identifier en tant qu’individu. Par exemple, nous recevons certaines informations standard envoyées par votre navigateur à tous les sites Web que vous visitez, telles que votre adresse IP, le type et la langue de votre navigateur, les temps d’accès et les adresses des sites Web qui vous renvoient. Nous utilisons aussi des outils analytiques de sites Web sur nos site pour récupérer des informations à partir de votre navigateur, y compris le site d’où vous venez, le(s) moteur(s) de recherche et les mots clés que vous avez utilisés pour trouver notre site, les pages de notre site que vous avez consultées, des modules complémentaires de votre navigateur ainsi que sur la largeur et la hauteur de votre navigateur.
 • Nous utilisons les technologies telles que les témoins de connexion (cookies), les balises Web (décrites ci-dessous), pour recueillir des informations à propos des pages que vous consultez, des liens sur lesquels vous cliquez ainsi que sur d’autres actions que vous effectuez sur nos sites et services.
 • Nous envoyons, par ailleurs, des annonces publicitaires (consultez la section Affichage de publicités ci-dessous) et fournissons des outils analytiques de site Web sur les sites et services n’appartenant pas à Golazo et nous recueillons aussi des informations sur les visites de pages de ces sites tiers.
 • Afin que vos échanges avec Golazo soient plus homogènes et personnalisés, les données recueillies via un service Golazo donné peuvent être associées aux informations obtenues via d’autres services Golazo. Nous pouvons également ajouter des informations obtenues auprès d’autres sociétés à celles que nous recueillons. Nous pouvons, par exemple, utiliser les services de ces sociétés afin de déterminer une zone géographique globale en fonction de votre adresse IP, dans le but de personnaliser certains services pour votre zone.

Sécurité de vos données personnelles

Golazo s’engage à protéger la confidentialité de vos données. Nous utilisons plusieurs technologies et procédures de sécurité pour protéger vos données personnelles contre les accès, utilisations et divulgations non autorisés. Par exemple, nous stockons les données personnelles que nous recueillons sur des systèmes informatiques à accès limité situés dans des installations contrôlées. Lorsque nous transmettons des informations très confidentielles (numéro de carte bancaire ou mot de passe) sur Internet, nous les protégeons en utilisant des méthodes de chiffrement telles que le protocole SSL (Secure Socket Layer).

Si vos comptes et vos données personnelles sont protégés par mot de passe, il vous incombe d’assurer la confidentialité de ce dernier. Ne communiquez cette information à personne. Si vous partagez votre ordinateur, n’oubliez pas de vous déconnecter avant de quitter un site ou un service afin d’interdire l’accès à vos informations à tout autre utilisateur.

Affichage de publicités

Beaucoup de nos sites Web et services en ligne sont soutenus par la publicité.

Lorsque des publicités en ligne sont affichées sur votre écran, un ou plusieurs témoins de connexion (cookies) persistants seront placés sur votre ordinateur afin de le reconnaître à chaque fois qu’une publicité s’affiche sur votre écran. Parce que nous servons des publicités ainsi que ceux de nos partenaires publicitaires et éditeurs sur nos sites Web, nous sommes en mesure de compiler des informations au fil du temps sur les types de pages, du contenu et des annonces que vous, ou d’autres personnes qui utilisent votre ordinateur, avez visité ou consulté. Cette information est utilisée à plusieurs fins, par exemple, il nous aide à assurer que vous ne voyez pas les mêmes publicités sans cesse. Nous nous servons de ces informations pour aider la sélection et l’affichage des publicités ciblées que nous jugeons conformes à vos centres d’intérêt.

Utilisation de témoins de connexion (cookies)

La plupart des sites Web de Golazo utilise des “témoins de connexion (cookies)”, qui sont des petits fichiers de texte placés sur votre disque dur par un serveur Web. Les témoins de connexion (cookies) contiennent des informations qui peuvent être lues plus tard par un serveur Web du domaine qui les a émis.

Les témoins de connexion (cookies) ont pour principale fonction de stocker vos préférences et d’autres informations sur votre ordinateur, ce qui vous évite d’avoir à entrer les mêmes informations et à afficher votre contenu personnalisé et la publicité ciblée lors de vos visites ultérieures de ces sites. Les sites Web Golazo utilisent également des témoins de connexion (cookies) décrits dans les sections Affichage de publicités de cette déclaration de confidentialité.

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les témoins de connexion (cookies). La plupart des navigateurs Web les acceptent automatiquement, mais il est généralement possible de modifier les paramètres de votre navigateur si vous préférez les refuser. Si vous refusez les témoins de connexion (cookies), il est possible que vous n’arriviez pas à vous connecter ou à utiliser d’autres fonctions interactives des sites et des services de Golazo qui dépendent des témoins de connexion (cookies). De plus, certaines préférences relatives aux publicités qui dépendent des témoins de connexion (cookies) risquent de ne pas être respectées.

Si vous acceptez les témoins de connexion (cookies), vous avez également la possibilité de supprimer des témoins de connexion (cookies) que vous avez acceptés. Par exemple, dans Internet Explorer 8, vous pouvez supprimer des témoins de connexion (cookies) en sélectionnant « Outils », « Suppression de l’historique de navigation ». Puis sélectionnez la boîte de contrôle « témoins de connexion (cookies) » et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Si vous souhaitez supprimer des témoins de connexion (cookies), des paramètres ou des préférences contrôlés par ces témoins de connexion (cookies), y compris les préférences relatives aux publicités, seront supprimés et vous risquez de devoir les recréer.

Utilisation des balises Web

Les pages Web de Golazo.com peuvent contenir des images électroniques, connues sous le nom de balises Web, appelées en anglais single-pixel gifs, qui permettent la transmission des témoins de connexion (cookies) à nos sites pour compter le nombre de visiteurs de ces pages et fournir des services co-marqués. Nous pouvons inclure des balises Web dans les courriers électroniques promotionnels ou les bulletins d’informations afin de déterminer quels messages ont été ouverts et lesquels ont fait l’objet d’actions.

Golazo peut également utiliser les balises Web provenant de tiers pour établir des statistiques globales sur l’efficacité des campagnes ou autres opérations promotionnelles de ses sites. L’utilisation par des tiers des balises Web de nos sites dans le but de recueillir ou d’utiliser vos données personnelles est interdite.

Nous pouvons collaborer avec des sociétés qui font de la publicité sur les sites Golazo pour qu’elles placent des balises Web sur leur site. Cela nous permet d’établir des statistiques portant sur le nombre d’achats ou d’actions réalisées sur leur site, suite à un clic sur une publicité d’un site Golazo.

Application de cette déclaration de confidentialité

Si vous avez des questions concernant cette déclaration, contactez-nous.

Comment nous contacter

https://www.golazo.com
Schoebroekstraat 8
Beringen 3583
Belgium
info@golazo.com

Privacy Policy

Collection of Your Personal Information

We collect information as part of operating our Websites and services.

 • At some Golazo sites, we ask you to provide personal information, such as your e-mail address, name, home or work address, or telephone number. We may also collect demographic information, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites. If you choose to make a purchase or sign up for a paid subscription service, we will ask for additional information, such as your credit card number and billing address.
 • In order to access some Golazo services, you will be asked to sign in with an e-mail address and password.
 • We collect additional information about your interaction with Golazo sites and services without identifying you as an individual. For example, we receive certain standard information that your browser sends to every website you visit, such as your IP address, browser type and language, access times and referring Web site addresses. We also use Web site analytics tools on our sites to retrieve information from your browser, including the site you came from, the search engine(s) and the keywords you used to find our site, the pages you view within our site, your browser add-ons, and your browser’s width and height.
 • We use technologies, such as cookies and web beacons (described below), to collect information about the pages you view, the links you click and other actions you take on our sites and services.
 • When you receive newsletters or promotional e-mail from Golazo, we may use web beacons (described below), customized links or similar technologies to determine whether the e-mail has been opened and which links you click in order to provide you more focused e-mail communications or other information.
 • In order to offer you a more consistent and personalized experience in your interactions with Golazo, information collected through one Golazo service may be combined with information obtained through other Golazo services

Security of Your Personal Information

Golazo is committed to protecting the security of your personal information. We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure. For example, we store the personal information we collect on computer systems with limited access, which are located in controlled facilities. When we transmit highly confidential information (such as a credit card number or password) over the Internet, we protect it through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.
If a password is used to help protect your accounts and personal information, it is your responsibility to keep your password confidential. Do not share this information with anyone. If you are sharing a computer with anyone you should always log out before leaving a site or service to protect access to your information from subsequent users.

Display of Advertising

Many of our Web sites and online services are supported by advertising.
When we display online advertisements to you, we will place one or more persistent cookies on your computer in order to recognize your computer each time we display an ad to you. Because we serve advertisements on our own websites as well as those of our advertising and publisher partners, we are able to compile information over time about the types of pages, content and ads you, or others who are using your computer, visited or viewed. This information is used for many purposes, for example, it helps us try to ensure that you do not see the same advertisements over and over again. We also use this information to help select and display targeted advertisements that we believe may be of interest to you.

Use of Cookies

Most Golazo Web sites use “cookies,” which are small text files placed on your hard disk by a Web server. Cookies contain information that can later be read by a Web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to store your preferences and other information on your computer in order to save you time by eliminating the need to repeatedly enter the same information and to display your personalized content and targeted advertising on your later visits to these sites. Golazo Web sites also use cookies as described in the Display of Advertising sections of this privacy statement.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to sign in or use other interactive features of Golazo sites and services that depend on cookies, and some advertising preferences that are dependent on cookies may not be able to be respected.

If you choose to accept cookies, you also have the ability to later delete cookies that you have accepted. For example, in Internet Explorer 8, you can delete cookies by selecting “Tools”, “Delete browsing history”. Then select the control box “Cookies” and click the “Delete” button. If you choose to delete cookies, any settings and preferences controlled by those cookies, including advertising preferences, will be deleted and may need to be recreated.

Use of Web Beacons

Golazo Web pages may contain electronic images known as Web beacons – sometimes called single-pixel gifs – that may be used to assist in delivering cookies on our sites and allow us to count users who have visited those pages and to deliver co-branded services. We may include Web beacons in promotional e-mail messages or our newsletters in order to determine whether messages have been opened and acted upon.

Golazo may also employ Web beacons from third parties in order to help us compile aggregated statistics regarding the effectiveness of our promotional campaigns or other operations of our sites. We prohibit Web beacons on our sites from being used by third parties to collect or access your personal information.

Finally, we may work with other companies that advertise on Golazo sites to place Web beacons on their sites in order to allow us to develop statistics on how often clicking on an advertisement on a Golazo site results in a purchase or other action on the advertiser’s site.

Enforcement of This Privacy Statement

If you have questions regarding this statement, you should first contact us by using our Web form.

How to Contact Us

https://www.golazo.com
Schoebroekstraat 8
Beringen 3583
Belgium
info@golazo.com