NEWS

De 2021 UCI Road World Championship bieden een blauwdruk voor een duurzamere toekomst van wielerevenementen

02/12/2021

Golazo is als mede-organisator van het WK wielrennen 2021 enorm fier op het duurzaamheidsrapport dat Deloitte presenteerde. Onze zeer grote inspanningen die we samen met een veelheid aan partners leverden om onze voetafdruk te verminderen, om voor groenere mobiliteit te kiezen en om in te zetten op een inclusief evenement, hebben volgens het rapport duidelijk hun effect gehad hebben. We hebben de toon gezet voor toekomstige grote evenementen.

Het integrale persbericht van Deloitte:

Vandaag presenteren Flanders 2021, Deloitte en Vlaanderen het 2021 UCI Road World Championships duurzaamheidsrapport. In dit verslag wordt duurzaamheid geanalyseerd op basis van drie dimensies: milieu- en sociale impact en goed bestuur (ESG). Om de belangrijkste prioriteiten te identificeren, houden deze drie dimensies rekening met 14 belangrijke duurzaamheidsthema’s die in kaart werden gebracht in lijn met de Sustainability Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Er werden belangrijke inspanningen geleverd om de impact op het milieu te verminderen, wielerevenementen inclusiever te maken en de transparantie van de activiteiten te verbeteren. Het rapport biedt ook richtlijnen en aanbevelingen om wielerevenementen in de toekomst nog duurzamer te maken.

“De UCI wereldkampioenschappen wielrennen waren niet alleen organisatorisch en sportief een overdonderend succes, ook inzake duurzaamheid hebben we een maatstaf gezet voor toekomstige evenementen in binnen- en buitenland. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de UCI Road World Championships werd ook de CO2-impact van het event gemeten. En ondertussen rijdt Vlaanderen al een tijdje aan kop van het Europese peloton voor wat betreft de recyclage en het hergebruik van materialen. Dankzij een ambitieus duurzaamheidsplan met een 60-tal concrete actiepunten verdeeld over 14 thema’s hebben we die internationale voortrekkersrol ook vertaald in het groenste wereldkampioenschap ooit. Met de inzet van herbruikbaar cateringmateriaal, over het maximaal gebruik van elektrische wagens tot het hergebruik van water, hopen we meer dan ooit een voorbeeld te stellen en de eventorganisatoren van morgen te overtuigen van het belang en de meerwaarde van duurzame events voor de hele samenleving”, zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir.

UCI-voorzitter David Lappartient: “We juichen Vlaanderen 2021 en Deloitte toe voor de publicatie van het duurzaamheidsrapport van het 2021 UCI Road World Championship. Als het wereldbestuursorgaan voor wielrennen zet de UCI zich in om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen en samen te werken met belanghebbenden om significante veranderingen binnen de sport te bewerkstelligen. Ik feliciteer en bedank Vlaanderen 2021 en zijn partners voor het erkennen van het absolute belang van duurzaamheid met het omzetten van een strategie die talrijke aspecten van de organisatie van het 2021 UCI Road World Championship op de weg met zich meebrengt. Dit rapport zal als katalysator voor verandering fungeren en toekomstige organisatoren van evenementen waardevolle input, gegevens en benchmarks verschaffen om de milieu-en sociale impact van hun evenement tegelijkertijd te verminderen.”

“Wij geloven dat de impact die we op de wereld hebben bij onszelf begint. Verantwoord omgaan met de planeet staat centraal in onze strategie. Dit komt ook tot uiting in ons duurzaamheidspartnerschap met de 2021 UCI Road World Championships. We zijn er trots op dat we tijdens de wedstrijden in Vlaanderen voor het eerst in de wielergeschiedenis gegevens konden verzamelen voor het ESG-framework, waardoor we nu een nulmeting hebben voor toekomstige duurzaamheidsbenchmarks van wielerevenementen. We zijn ervan overtuigd dat dit duurzaamheidsrapport een eerste stap is in het maken van groenere en meer inclusieve keuzes voor de toekomst. Dit eerste rapport zal de toetssteen zijn om die toekomst te bouwen,” zegt Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België.

“Vanaf onze kandidatuurstelling in 2018 was duurzaamheid één van de absolute kernwaarden voor het WK. Een sportevenement van deze omvang heeft immers ook een belangrijke maatschappelijke rol. We hebben samen met een veelheid aan partners heel sterk ingezet op het verminderen van onze voetafdruk, op groenere mobiliteit en op een inclusief evenement. Wij zijn uiteraard erg opgetogen dat die inspanningen ook hun effect gehad hebben en dat dat voor het eerst zo uitgebreid onderzocht en vastgesteld is”, aldus Christophe Impens van Flanders2021.

Tomas Van De Spiegel van Flanders2021 vult aan: “Naast de onvergetelijke beelden van de absolute topsport en de uitzinnige fans, zal het WK in Vlaanderen ook herinnerd worden als een trendsetter op het vlak van maatschappelijk verantwoord organiseren. Wij hopen dat de inspanningen van Flanders 2021 inspirerend zullen werken voor toekomstige organisatoren van grote evenementen.”

Een nulmeting voor de CO2-voetafdruk voor toekomstige UCI Road World Championships

Voor de eerste keer in wielerevenementen, werd er een overkoepelende benadering ontwikkeld om de emissiestromen te bepalen die als blauwdruk kunnen dienen voor toekomstige evenementen. Deloitte werkte aan een koolstofberekeningstool waarbij de emissies in drie categorieën werden ingedeeld: directe broeikasgasemissies (brandstofverbruik eigen voertuigen, generatoren en koelmiddelen voor airconditioning), indirecte broeikasgasemissies van aangekochte elektriciteit, warmte en stoom (elektriciteitsverbruik van de evenementen en de voertuigen), en andere indirecte broeikasgasemissies (brandstof van voertuigen van derden, water en afvalwater, afval, hotelovernachtingen, …). Voor de eerste en tweede categorie werden de CO2-emissies tijdens de 2021 UCI Road World Championships teruggebracht van 139,6 ton tot 67,6 ton. Van deze vermindering met 52% werd 45% gerealiseerd door het gebruik van biodiesel voor generatoren, 4% door het gebruik van elektrische en hybride wagens, en 3% door groene elektriciteit. De derde categorie vertegenwoordigt echter 97% van de uitstoot, en het is de categorie waarover de organisatie de minste controle heeft.

Inspanningen die de CO2-uitstoot tijdens de 2021 UCI Road World Championships hebben verminderd, zijn onder meer:

• 90% van de verbruikte elektriciteit was afkomstig van het vaste netwerk, met slechts 10% afkomstig van biodieselgeneratoren
• 95% van de opgewekte elektriciteit was afkomstig van groene bronnen (zon en wind)
• 34 elektrische en hybride auto’s werden gebruikt tijdens het evenement

“Als belangrijke resultaten van deze nulmeting beschouwen we dat het de lat hoger legt voor eventuele toekomstige edities van de UCI Road World Championships. Binnen de categorieën waarop de organisatie een directe impact heeft, zijn de verdere elektrificatie van het wagenpark en het verbeterde gebruik van de elektrische netwerken van de steden om het gebruik van generatoren te verminderen, van cruciaal belang. Voor de verdere vermindering van de uitstoot in de derde categorie worden het verzamelen van gegevens over de mobiliteit van toeschouwers, de selectie van hotels die duurzame inspanningen leveren, het promoten van reizen per spoor in plaats van per vliegtuig of auto voor de teams en de pers, en het aanmoedigen van meer vegetarische catering aanbevolen,” zegt Eline Brugman, Director Climate & Energy bij Deloitte.

Om het waterverbruik te verminderen, werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van vacuümtoiletten, waarmee tot zeven liter per gebruiksbeurt wordt bespaard. Door het gebruik van 162 vacuümtoiletten werd ongeveer 350.000 liter water bespaard. Tijdens het evenement werd 24,7 ton afval ingezameld, wat overeenkomt met het jaarlijkse gemiddelde van 50 gezinnen in Vlaanderen. Volgens afvalpartner Suez Group was de hoeveelheid afval relatief laag dankzij het gebruik van +200.000 herbruikbare bekers en de inzet van 2.240 vrijwilligers die de wielerfans sensibiliseerden. Negenentwintig procent van het totale afval van het evenement werd gerecycleerd. Er kan nog meer worden gedaan inzake het gebruik van herbruikbaar materiaal, het vergemakkelijken van het afvalinzamelingsproces en de inzet van afvalverzamelende teams langs het parcours.

Mobiliteit: milieuvriendelijke keuzes maken

Om de mobiliteit tijdens het evenement te stroomlijnen, werd een mobiliteitsexpert aan boord genomen om de plaatselijke bevolking, de fans, de cateringpartners en andere belanghebbenden aan te moedigen milieuvriendelijke keuzes te maken. Er werd een mobiliteitsplan ontwikkeld voor de periode voor en tijdens het evenement, waarbij de plaatselijke bevolking werd geïnformeerd, omleidingsplannen werden opgesteld, routes voor de fans werden uitgestippeld, informatie over mobiliteit, parkeren en openbaar vervoer werd verstrekt. Er werden communicatiecampagnes opgezet om de milieuvriendelijke keuzes te promoten, zoals een openbaarvervoercampagne met de NMBS en De Lijn, speciale wandel- en fietsroutes tussen de hotspots, fietsenstallingen en incentives voor fans die met de fiets kwamen. Tijdens beide weekends noteerde de spoorwegmaatschappij 62.440 extra treinreizigers.

Er kunnen nog inspanningen geleverd worden op het vlak van het gebruik van instrumenten om het aantal toeschouwers te tellen/schatten, de ontwikkeling van speciale openbaarvervoertickets voor evenementen en enquêtes ter plaatse om het aantal bezoekers en de manier waarop ze zich verplaatsen beter te evalueren.

Inclusiever worden

Er werd een specifiek programma opgezet om toe te zien op de toegankelijkheid en inclusiviteit van het evenement, door meer faciliteiten te bieden voor mensen met een beperking. Dit resulteerde in meer aangepaste toiletten, informatiepunten, assistent-stewards en speciale platforms, gebarentaal en gidsen voor slechtzienden. In totaal maakten 81 mensen met speciale toegankelijkheidsbehoeften gebruik van deze diensten. Voor de tweede keer in de geschiedenis van de UCI Road World Championships werd de G-Sports Race voor mensen met een beperking opgenomen in het evenement, waarbij 27 deelnemers aan de start kwamen. Om de sociale integratie verder te bevorderen, werkten de organisatoren samen met tal van NGO’s om kwetsbare en ondervertegenwoordigde groepen als vrijwilligers bij het evenement te betrekken. 112 mensen, zoals vluchtelingen, mensen met een beperking en kansarme jongeren, namen deel. Er werden campagnes opgezet in samenwerking met twee NGO’s die zich inzetten voor LGTBQ+-rechten, met als doel een eerste stap te zetten naar een toegankelijker en inclusiever sportklimaat voor iedereen.

Aanbevelingen voor toekomstige evenementen zijn onder meer het vergroten van het bewustzijn van de meldingsprocedures voor oneerlijke behandeling, het ambitieuzer zijn bij het aantrekken van vrouwelijke deelnemers, het organiseren van meer campagnes om sportactiviteiten bij ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te moedigen, en het invoeren van genderneutrale toiletten.

Uitvoering van maatregelen voor fair play en goed bestuur

Er werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden correct werden gemonitord, of het nu ging om de naleving van de wielerregels, anti-doping of het gebruik van technische fraude.

Er werden maatregelen inzake degelijk bestuur genomen, waaronder een transparante procedure voor de selectie van leveranciers, het gebruik van een transparante interne organisatiestructuur en transparantie van de begroting. Voor toekomstige evenementen kan de Code van Goed Bestuur van de Vlaamse Sportfederatie als inspiratiebron dienen voor verdere verbeteringen.

Download hier het volledige rapport (PDF) >>

Share this article

Related news

— Also read these articles