Deelnemen aan sportevenementen zet aan tot meer sporten

Een Nederlands wetenschappelijk onderzoek van het Mulier Instituut heeft de correlatie aangetoond tussen deelname aan sportevenementen én meer sporten of bewegen.

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die onder andere nauw samenwerkt met het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie). Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen circa twee op de drie deelnemers stimuleert om (meer) te sporten of bewegen. Specifiek bij hardloop- en wielerevenementen loopt dit aandeel zelfs op tot 75 procent.

Andere bevindingen zijn:

  • Jonge evenementendeelnemers worden in het kader van evenementendeelname vaker gestimuleerd om meer te sporten of bewegen dan oudere leeftijdsgroepen.
  • Ook onder hoger opgeleide deelnemers komt de prikkel om meer te sporten of bewegen vaker voor dan onder lager opgeleiden.
  • In het hypothetische scenario dat er geen hardloop-, wandel- en wielerevenementen zouden zijn, zouden ruim twee op de vijf deelnemers die evenementen missen.
  • Vrijwel alle deelnemers aan hardloop-, wieler- en wandelsportwedstrijden maken voornemens om in de toekomst aan evenveel of aan meer sportevenementen te gaan deelnemen.

De conclusies van het onderzoek van het Mulier Instituut verbazen Golazo niet. Het is de missie van Golazo om zo veel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Golazo organiseert jaarlijks meer dan 600 sportevenementen, waaraan meer dan 1,5 miljoen mensen deelnemen.

Bekijk hier het volledige rapport van het Mulier Instituut >>

Share this post »